Vak: Product Proces Ontwerp credits: 10

Vakcode
ENDH20PPO
Naam
Product Proces Ontwerp
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
-
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • GB Product Ontwikkeling (DMADV) - Opdracht
  • GB Theorie (DMAI²C) - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 
  1. De student benoemt de stakeholders in de organisatie die verandering in de procesvoering kunnen verhinderen of stimuleren en doet concrete voorstellen hoe de organisatie daarop kan inspelen.
  2. De student legt mogelijke problemen bloot en verwoordt deze in een helder omschreven probleemstelling.
  3. De student voert naar aanleiding van de helder omschreven probleemstelling een proces van systematische metingen uit die ertoe leiden dat de grondoorzaak van het probleem wordt blootgelegd.
  4. De student genereert, samen met betrokkenen bij het project, voorstellen tot oplossing van het probleem en selecteert samen met betrokkenen de beste oplossing die de oorzaak van het probleem wegneemt of significant reduceert.
  5. De student draagt zorg voor de duurzame borging van de gerealiseerde verbetering.

Inhoud


Lean en Six Sigma (LSS) zijn twee filosofie├źn die beiden nastreven om een voortbrengingsproces optimaal te laten verlopen. Lean richt zich met name op het reduceren van doorlooptijd door het reduceren/elimineren van verspillingen in het proces. 6 Sigma richt zich veel meer op een robuust en  voorspelbaar proces dat zo min mogelijk variatie in zijn prestaties laat zien.

Het bovenstaande suggereert al dat beide filosofie├źn complementair aan elkaar zijn. De Lean Six sigma aanpak is het gevolg hiervan.

Binnen Lean Six Sigma werken we volgens het acroniem DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve/Innovate-Control). Lean en Six Sigma is voor sommige studenten in een eerder stadium van de studie al aan bod gekomen. Hoewel er sprake zal zijn van enige herhaling zullen we in deze module dieper op zaken in gaan. 

In de module Greenbelt Lean Six Sigma werken de studenten, zowel individueel als in groepsverband, aan de stof. Dit geldt voor avondstudenten en afstandstudenten. De contacttijd zal worden gebruikt in de vorm van werkcolleges. Van de student wordt verwacht dat hij/zij de stof vooraf bestudeert zodat gericht vragen beantwoord kunnen worden tijdens de colleges.

School(s)

  • Instituut voor Engineering