Vak: Professioneel reflecteren op eigen praktijk 7 credits: 10

Vakcode
ENDH20PR7
Naam
Professioneel reflecteren op eigen praktijk 7
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
S. Schrage
Werkvormen
 • Opdracht
Toetsen
 • Professionele vaardigheden 7 - Opdracht

Leeruitkomsten

De student:
 • beschrijft wat zijn/haar inschatting is met betrekking tot de geschiktheid van de werkomgeving in het licht van de eisen van het naderende afstuderen;
 • beschrijft hoe zijn inschatting is ten aanzien van zijn studievorderingen in het licht van de eisen voor het afstuderen;
 • beschrijft hoe zijn inschatting is ten aanzien van het realiseren van de competenties op niveau 2 op zijn werkplek of elders voor de afstudeerfase;
 • beschrijft de competenties in te beoordelen vorm aan de hand van de STARR methodiek;
 • toont aan een relevante werkplek voor 126 uur te vervullen aan de hand van een gewaarmerkte werkgeversverklaring.

Inhoud

In Professionele vaardigheden 7 laat de student zien hoe hij/zij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden met betrekking tot de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert de student op eigen ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.  Het uiteindelijke doel is dat de student in staat is de eigen loopbaan te managen en de persoonlijke competenties te (blijven) ontwikkelen.
 
Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:
 • Reflecteren: student kan reflecteren op eigen (professionele) ontwikkeling en handelen en het resultaat benutten om zijn/haar loopbaan bij te sturen.
 • Feedback geven, ontvangen en benutten.
 • Keuzes maken in studieloopbaan/specialisaties: student kan keuzes maken ten aanzien van de (studie)loopbaan.
 • Studievoortgang bewaken: student kan alle informatie vinden die nodig is om te studeren door de juiste mensen aan te spreken en de juiste (digitale) documenten te raadplegen. Student kan de studieactiviteiten zodanig plannen, dat er goede resultaten behaald worden en de voortgang gewaarborgd is. Hierin wordt student tijdens de studie ondersteund door de studiecoach.
 • OriĆ«nteren op het beroep: student kan een algemeen beeld van het beroep van de engineer beschrijven.
 

School(s)

 • Instituut voor Engineering