Vak: International Finance & Economics 2 credits: 5

Vakcode
FEMH17IFE2A
Naam
International Finance & Economics 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A. Boelkens
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • International Finance & Economics 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 1. De student is in staat de (theoretische)  prijs van aandelen en obligaties te bepalen.
 2. De student weet hoe risico’s op financiële markten gemeten worden en kan het effect van risico’s op de prijsvorming van financiële titels analyseren.
 3. De student weet hoe de prijsvorming op de internationale valutamarkt tot stand komt, op welke wijze deze de internationale concurrentiepositie van bedrijven beïnvloedt en op welke wijze wisselkoersbeleid gevoerd kan worden.
 4. De student is in staat de financiële risico’s (krediet-, rente- en valutarisico) te identificeren en het gebruik van geschikte financiële instrumenten in het kader van de beheersing van deze risico’s te beschrijven.
 5. De student weet wat de relatie is tussen de centrale bank en de algemene banken,  is in staat om het beleid van de centrale bank te beschrijven, de beleidsinstrumenten van het monetaire beleid te interpreteren en te analyseren wat de invloed is van het monetaire beleid is op de economie rekening houdend met de hoogte van de meervoudige geldmultiplier.
 6. De student kan de invloed van internationale handel- en kapitaalstromen op de betalingsbalans van een land analyseren en kan vormen van internationale samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen hierin beschrijven.
 7. De student is in staat de risico’s van internationaal ondernemen te duiden en te onderzoeken met behulp van een landenanalyse.
 8. De student kan statistische vaardigheden toepassen in de context van de theorie van het vak.

Inhoud

In het vak International Finance and Economics (IFE 2A) staat de prijsvorming van financiële titels en de werking van de internationale vermogens- en valutamarkten centraal.  Daarbij wordt aandacht besteed aan de relatie tussen risico en rendement op de prijsvorming van financiële titels, de invloed van  het monetaire beleid op de kredietverlening van banken en de invloed van internationale handel en kapitaalstromen op de betalingsbalans en de prijsvorming op de valutamarkt. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om  risico’s op deze markten af te dekken met behulp van derivaten. Specifieke aandacht wordt besteed aan de risico’s van internationaal ondernemen en de rol die het landenrisico daarin speelt. Binnen het vak is er ook aandacht voor statistische tools, die ondersteunend zijn voor de analyse van de prijsvorming op de financiële markten.

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance