Vak: Innovatiewerkplaatsen/ Flexibele projecten credits: 10

Vakcode
FEMH17IWP2
Naam
Innovatiewerkplaatsen/ Flexibele projecten
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
M. van der Werf
Werkvormen
 • Individueel
 • Intervisie
 • Opdracht
 • Practicum / Training
 • Werkcollege
Toetsen
 • Ontwikkel portfolio - Overige toetsing
 • Opdrachten portfolio - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 • De student ontwikkelt zijn PI door zich bewust te zijn van zijn eigen kennis, kunde en kwaliteiten in relatie tot zijn opleiding en zijn toekomstige beroep en legt daarover mondeling en schriftelijk verantwoording af. Hij weet wat hij kan en kent zijn ontwikkelpunten.
 
 • De student toont zijn eigen professionaliteit door:
  • Onderzoekend vermogen te tonen als professionele financiĆ«le beroepsbeoefenaar waarbij onder begeleiding in de beroepspraktijk  oplossingen/ keuzes worden verantwoord met een overstijgende en objectieve blik op praktijkvragen.
  • Persoonlijk leiderschap en een professioneel kritische houding te demonstreren onder begeleiding in de beroepspraktijk, rekening houdend met verschillende belangen. Hij handelt onder begeleiding in de praktijk volgens beroepscodes en ethische en maatschappelijke (duurzame) normen en waarden.
  • Door onder begeleiding in de beroepspraktijk, op grond van specifieke vaardigheden en kennis een professioneel ondernemende houding te tonen.
  • Door effectief samen te werken in de beroepspraktijk  gericht op kwaliteitsverbetering van het eindresultaat.
  • Professioneel vakmanschap te tonen door te reflecteren op eigen kennis en kunde: o.a. ict geletterdheid, duurzaamheid, mondelinge en schriftelijke communicatie (tussen F3 en F4) en op het eigen toekomstig beroep ook in relatie tot maatschappij en maatschappelijke verwachtingen.

Inhoud

In dit studieonderdeel werkt de student gedurende het gehele jaar aan praktijkopdrachten met een financieel economische context. Deze opdrachten voert de student uit in een innovatiewerkplaats, voor opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. De studenten voeren de opdrachten groepsgewijs uit, onder begeleiding van een coach van de opleiding.

Bij dit studieonderdeel wordt de student getoetst op de ontwikkeling van zijn/haar professionele identiteit (PI). Daartoe stelt de student gedurende het gehele jaar een portfolio samen. Hierin komt het onderzoeksrapport, het 2 beroepsproduct, de professionele presentatie terug. In het ontwikkelportfolio  reflecteert de student op de opgedane ervaringen tijdens de praktijkopdrachten en levert  hij/zij bewijzen inzake  de leeruitkomsten van dit vak.

Dit studieonderdeel wordt afgesloten met een assessment waarin de ontwikkeling wordt aangetoond die de student in deze periode heeft gemaakt op het vlak van de professionele vaardigheden.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance