Vak: Bestuurlijke Informatievoorziening credits: 5

Vakcode
FEMP20BIV1A
Naam
Bestuurlijke Informatievoorziening
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
D.S. van Heukelem-Kock
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Bestuurlijke Informatievoorziening - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

  1. De student beschrijft en geeft concrete voorbeelden van de basisbeginselen van het vakgebied administratieve organisatie (AO) en de interne beheersing (IB).
  2. De student beschrijft de administratieve organisatie voor het inkoopproces, het voorraadproces en het verkoopproces en past de theorie toe op een casus van een minder complexe handelsonderneming  en/of productieorganisatie, met als doel relevante en betrouwbare managementinformatie te genereren.
  3. De student bepaalt voor een minder complexe handelsorganisatie en/of productieorganisatie, op basis van een risicobenadering, één of meer passende beheersmaatregelen voor de processen inkoop, voorraad productie en verkoop. 
  4. De student past de basisfunctionaliteiten van een ERP pakket toe bij het beschrijven en inrichten van de administratieve organisatie.
  5. De student stelt op basis van een procesbeschrijving een workflow (detailprocesschema) op.

Inhoud

Dit studieonderdeel is de eerste kennismaking met bestuurlijke informatievoorziening. In eerste instantie komt het volgende aan de orde: begrippen, basisbeginselen en principes van bestuurlijke informatievoorziening / administratieve organisatie.

Studenten leren (de administratieve kant van) het inkoopproces, voorraadproces, productieproces en verkoopproces kennen, waarbij een (minder complexe) groot- of detailhandels- en productieorganisatie centraal staan. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de belangrijkste beheersmaatregelen op basis van een risicobenadering. Verder komt in dit vak de relatie tussen bestuurlijke informatievoorziening en bedrijfsadministratie aan de orde. Een en ander komt aan de orde in een geautomatiseerde omgeving, waar een standaard (online) boekhoudpakket centraal staat. Tevens leert de student hoe een proces op een eenvoudige manier visueel  kan worden weergegeven in een detail processchema. In organisaties wordt zo’n visuele weergave veelal gebruikt om processtromen te verduidelijken en is het onderdeel van een zogenoemd handboek/ werkinstructie.

 

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance