Vak: Inleiding Belastingrecht & Ethiek credits: 5

Vakcode
FEMP20BLR1A
Naam
Inleiding Belastingrecht & Ethiek
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
K. Reitsma
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Inleiding Belastingrecht & Ethiek - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Competentienaam en niveau:
  1. De student geeft uitleg aan de inhoud van relevante belastingwetsartikelen.
  2. De student legt uit welke overwegingen ten grondslag liggen aan de verschillende belastingheffingen en -vrijstellingen.
  3. De student benoemt het belastingsubject, het belastingobject en de wijze van heffing van verschillende Rijksbelastingen en geeft uitleg aan deze begrippen.
  4. De student berekent aan de hand van een eenvoudige casus de af te dragen belasting.
  5. De student legt de economische en maatschappelijke gevolgen van belastingheffing uit.
  6. De student herkent basisbeginselen ethiek gericht op de aangifte- en/of advieswerkzaamheden van een financieel adviseur.
 
Niveau 1.
 

Inhoud

Dit vak is een eerste kennismaking met de regels van het belastingrecht. Daarnaast leer je over het ethisch handelen van een financieel adviseur.
 
Tijdens dit vak leer je waarom belastingen worden geheven: Nederland als welvarend land heeft de belastingen nodig om de sociale voorzieningen in stand te houden. Tevens krijg je uitleg van de economische en maatschappelijke gevolgen van belastingheffing. Je leert de basisbegrippen van ‘materieel belastingrecht’ en ‘formeel belastingrecht’. Je leert hoe de regels van een belastingwet uit fiscale wettenbundels te gebruiken.
 
De belastingwetten van de regering heten ‘Rijksbelastingen’. Van verschillende Rijksbelastingen komt aan de orde wie de belasting moet betalen (het ‘belastingsubject’), waarover (het ‘belastingobject’) en hoeveel (de belastinggrondslag en tarief). Daarnaast leer je dat de uiteindelijk berekende fiscale winst van een onderneming vaak afwijkt van de eerder berekende commerciële winst. Je leert hoe je een (eenvoudige) fiscale winstberekening opstelt voor een ondernemer voor de Wet Inkomstenbelasting 2001. Tenslotte krijg je op fiscaal gebied ook nog uitleg over de omzetbelasting en over de vennootschapsbelasting.
 
De fiscale kennis die je opdoet gebruik je later als een financieel adviseur. Bij je werkzaamheden kan je dan tegen dilemma’s aanlopen. Het komt dan aan op het ethisch handelen. Je krijgt daarom de eerste beginselen over het ethisch handelen van financieel adviseurs
 

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance