Vak: Data-analyse & Risicomanagement credits: 5

Vakcode
FEMP20DAR1A
Naam
Data-analyse & Risicomanagement
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
B.M.S. Ruppel
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Data-analyse & Risicomanagement - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Leeruitkomst 1.
De student organiseert en visualiseert data uit het economisch domein en vat deze samen met behulp van Excel. Op basis hiervan interpreteert hij de data en trekt hij conclusies.
Leeruitkomst 2.
De student past de basis-rekenregels en voorwaardelijke kansen toe op kansverdelingen en kruistabellen.
Leeruitkomst 3.
De student bepaalt of gegevens binomiaal dan wel normaal verdeeld zijn, berekent kansen middels Excel en doet op basis van een verdeling uitspraken over de populatie.
Leeruitkomst 4.
De student bepaalt met behulp van Excel of er sprake is van samenhang tussen variabelen, drukt de samenhang uit in een lineair model en doet voorspellingen op basis van het lineaire model.
 

Inhoud

Door de verdergaande automatisering van administratieve processen worden veel gegevens vastgelegd. De finance professional staat voor de uitdaging om deze data te beoordelen en zodanig te bewerken en te analyseren, dat er voor de organisatie informatie wordt opgeleverd aan de hand waarvan de organisatiedoelstellingen kunnen worden gemonitord. In dit studieonderdeel leer je dan ook op welke wijze data georganiseerd, gevisualiseerd en samengevat kunnen worden met behulp van Excel.
Tevens leer je hoe de finance professional op basis van de beschikbare data uit het verleden uitspraken kan doen over de verwachte toekomstige ontwikkeling van de organisatie.
 

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance