Vak: Financieel Management credits: 5

Vakcode
FEMP20FIM1A
Naam
Financieel Management
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.B. Goos
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Financieel Management - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

  1. De student benoemt, interpreteert en stelt een investeringsplan, een financieel plan, de beginbalans, een liquiditeitsbegroting, een resultatenbegroting en de verwachte eindbalans op voor eenvoudige handels-, productie- of dienstverlenende ondernemingen en licht deze overzichten toe.
  2. De student benoemt, interpreteert, berekent en analyseert financiële ratio’s van eenvoudige handels-, productie- of dienstverlenende ondernemingen.
  3. De student benoemt en legt verschillende vermogensvormen uit voor eenvoudige handels-, productie- of dienstverlenende ondernemingen.
  4. De student interpreteert en voert financieel rekenkundige berekeningen uit met betrekking tot sparen, beleggen en leningen.
  5. De student past investeringsselectie toe in een eenvoudige context.

Inhoud

Dit is een eerste kennismaking met investeren en financiering zoals dat bij ondernemingen plaatsvindt. Het is voor bedrijven van belang te weten wat ze nodig hebben om hun bedrijf te starten of voort te zetten. Hierbij kun je denken aan gebouwen, machines, inventaris en voorraden. Je krijgt in dit verband te maken met het financiële gedeelte van een ondernemingsplan. Je moet een investeringsplan, een financieel plan, liquiditeitsbegrotingen, resultatenbegrotingen en balansen kunnen opstellen. Daarnaast is er aandacht voor de beoordeling van de financiële structuur van een onderneming aan de hand van kengetallen (ratio’s). Dit geeft inzicht in het functioneren van een onderneming, zowel ten opzichte van het verleden als ten opzichte van soortgelijke ondernemingen in de branche. Aspecten van de vermogensstructuur worden ook behandeld. Het gaat hier om de financieringsmogelijkheden van een onderneming.

Daarnaast komt de financiële rekenkunde aan bod. Het gaat hierbij om calculaties die verband houden met interest, onder andere het kunnen bepalen van eindwaarden en contante waarden van één bedrag en van meerdere bedragen. Deze calculaties zijn van belang omdat (verwachte) betalingen en (verwachte) ontvangsten in de toekomst kunnen plaatsvinden. Een bedrag dat je over een paar jaar verwacht te ontvangen heeft een andere waarde als je het terugrekent naar de waarde van vandaag. Dit fenomeen noemen we tijdvoorkeur en daar leer je mee rekenen. Dit kun je ook toepassen bij investeringsselectie. Je gaat kijken of een investering (in een eenvoudige context) de moeite waard is om door te laten gaan. Daarvoor leer je verschillende criteria die je hiervoor kunt toepassen, onder andere criteria die rekening houden met tijdvoorkeur.

Daarnaast is er aandacht voor rekenen bij dit studie onderdeel. De studenten die dit vanuit hun vooropleiding onvoldoende beheersen, krijgen de gelegen gelegenheid om hun rekenvaardigheden, die nodig zijn voor dit studieonderdeel, verder te ontwikkelen. 

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance