Vak: Financiële & Juridische dienstverlening credits: 5

Vakcode
FEMP20FJD1A
Naam
Financiële & Juridische dienstverlening
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.H. Hanema
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Financiële en Juridische dienstverlening - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 1. De student herkent verschillende rechtsgebieden (privaatrecht/publiekrecht, civiel recht/strafrecht/bestuursrecht)
 2. De student past voor de onderneming relevante aspecten van het overeenkomstenrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht en faillissementsrecht toe op eenvoudige praktijksituaties van de ondernemer.
 3. De student beoordeelt aansprakelijkheid op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en/of een andere wettelijke grondslag en geeft de juridische gevolgen hiervan weer.
 4. De student benoemt de juridische positie van crediteuren, al dan niet in de situatie van faillissement. 
 5. De student herkent de totstandkoming van Europese wetgeving en benoemt de Europese instellingen en hun bevoegdheden.
 6. De student geeft binnen financiële dienstverlening relevante aspecten van adviesvaardigheden, professioneel gedrag en integriteit aan.
 7. De student herkent de adviesgebieden binnen de financiële dienstverlening en koppelt hier de betreffende producten en diensten aan.
 8. De student benoemt (aspecten van) de financiële, fiscale en juridische positie van de particuliere klant.

Inhoud

In dit vak leer je financiële en juridische aspecten van de particulier en de ondernemer kennen. Zo komt de basiskennis van de financiële dienstverlening aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan de Wet op het financieel toezicht (Wft), aan de financiële huishouding van de klant (zijn huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie en zijn fiscale positie) en krijg je een introductie in financiële producten op het gebied van betalen, sparen, beleggen, lenen en verzekeringen. 

Tevens leer je verschillende juridische aspecten waar een particulier en ondernemer mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een overeenkomst, aansprakelijkheid, juridische gevolgen bij trouwen en overlijden, faillissement enz. Ook leer je hoe Europese wet- en regelgeving tot stand komt en wat de invloed daarvan is op de Nederlandse regels.  

Tenslotte wordt in dit vak ook aandacht besteed aan relevante aspecten van adviesvaardigheden, professioneel gedrag en integriteit. 

De kennis die je opdoet in dit vak, pas je toe in de aanbevelingsbrief die je schrijft in het kader van de integrale opdracht van dit blok. 

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance