Vak: Management Accounting & Control 1 credits: 5

Vakcode
FEMP20MAC1A
Naam
Management Accounting & Control 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Leijssenaar
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Management Accounting & Control 1 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Competenties en niveau:
 
Leeruitkomsten:
 
 1. De student legt het proces rondom de planning en controlcyclus uit, waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten.
 2. De student past verschillende kostprijsmethoden toe, waarbij niet alleen interne kosten maar ook externe kosten een rol spelen, bij een relatief eenvoudig bedrijf met een beperkt aantal variabelen.
 3. De student past verschillende afschrijvingsmethoden toe bij een relatief eenvoudig bedrijf met een beperkt aantal variabelen.
 4. De student past de break-even analyse toe bij een relatief eenvoudig bedrijf met een beperkt aantal variabelen.
 5. De student past de verschillenanalyse m.b.t. kosten toe bij een relatief eenvoudig bedrijf met een beperkt aantal variabelen.

Inhoud

Organisaties moeten belangrijke beslissingen nemen om hun doelen te kunnen bereiken. Dit kunnen allerlei soorten organisaties zijn, zoals energieleveranciers, zorgverleners, start-ups en overheidsinstellingen. Om deze beslissingen te kunnen nemen hebben managers relevante en betrouwbare informatie nodig. In je rol als interne of externe adviseur dien je als financieel econoom deze informatie aan te leveren. Je advies zal aan waarde toenemen als je deze baseert op relevante kennis en vaardigheden. Management Accounting and Control kan je daarbij helpen.
 
Management Accounting and Control houdt zich bezig met een aantal aspecten:
 • Het identificeren en analyseren van opbrengsten en kosten;
 • Het opstellen van budgetten en bijbehorende kostprijsberekeningen;
 • Het beheersen van werkzaamheden door de budgetten te vergelijken met de resultaten.
Het succes van start-ups is meestal vooral afhankelijk van de mate waarin er sprake is van ondernemerschap. Echter, hoe groter de organisatie wordt, hoe belangrijker de rol van Management Accounting and Control wordt. Om het voortbestaan en de duurzaamheid van een organisatie te waarborgen is het essentieel dat de voortgang continu wordt gemonitord en dat er wordt bijgestuurd op basis van goede informatievoorziening en degelijke analyses. De term die voor dit proces wordt gebruikt is Planning & Control.

 

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance