Vak: IO: Oriëntatie op het werkveld en Professionele identiteit credits: 5

Vakcode
FEMP20OWV1C
Naam
IO: Oriëntatie op het werkveld en Professionele identiteit
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.B. Goos
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Opdracht
 • Projectonderwijs
 • Werkcollege
Toetsen
 • Oriëntatie op het werkveld - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 1. De student reflecteert op de ontwikkeling van zijn eigen professionele identiteit. (formatief)
 2. De student verdiept zich in organisaties in het werkveld en de basis financiële functies die binnen deze organisaties worden vervuld.
 3. De student voert een administratie en stelt financiële overzichten en/of fiscale aangiften op, analyseert en beoordeelt deze en rapporteert hierover binnen een gegeven casus.
 4. De student relateert het onderzoek naar de organisaties in het werkveld aan de gegeven casus en toont aan verbanden te kunnen leggen tussen beide.
 5. De student beheerst de algemene basisbewerkingen van Excel.

Inhoud

Als student van de financiële opleidingen zul je na afronding van je studie op verschillende terreinen van het financieel economisch werkveld aan het werk zijn. De ervaring leerde dat de meesten van jullie nog geen volledig beeld hebben van de diversiteit van het werkveld. Vaak is onduidelijk welke organisaties tot het werkveld behoren en ook de verschillende functies staan jullie nog niet helder voor ogen. Wij vinden het van groot belang dat ieder van jullie zicht heeft op de gehele breedte van het werkveld. Per slot van rekening zullen jullie daar de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk moeten brengen.
Om in de loop van je studie weloverwogen keuzes te kunnen maken voor de richting waarin je je wilt specialiseren of om eerder gemaakte keuzes gemotiveerd bij te kunnen stellen, krijg je in deze integrale opdracht (IO) inzicht in het brede en gevarieerde werkveld van de financiële economie. Ook krijg je zicht op wat het betekent om professioneel samen te werken in dit werkveld.
Jullie gaan je allemaal verdiepen in organisaties uit het werkveld en in de basis financiële functies die binnen deze organisaties worden vervuld. Jullie verzamelen hierover informatie en stellen voorlichtingsdocumenten op. Daarnaast gaan jullie je in deze IO in groepsverband een administratie voeren, financiële overzichten opstellen en fiscale aangiften doen binnen een gegeven, voor de opleiding relevante casus.
Aan het eind van de IO gaan jullie de opgedane kennis presenteren aan medestudenten. Hiermee wordt bereikt dat iedere student een goed beeld kan krijgen van de organisaties en functies in het werkveld waarvoor de opleidingen Finance & Control, Finance Tax and Advice en Accountancy opleiden. Voorafgaand aan deze presentatie delen jullie de voorlichtingsdocumenten over de onderzochte organisatie met je klasgenoten. In de presentatie integreren jullie de kennis die je hebt opgedaan met het voeren van een administratie, het maken van de financiële overzichten en met meer algemene informatie die je over de organisaties hebt gevonden.
Het doel van de integrale opdracht in blok 1.1 is om je kennis te laten maken met de verschillende soorten organisaties en functies binnen het financieel economische werkveld zodat je zicht krijgt op de verschillende functies die je kunt uitoefenen binnen de drie opleidingen. Wij gaan ervan uit dat jullie na afloop van blok 1 in grote lijnen het werkveld van de drie opleidingen hebben leren kennen en weet hebben van de verschillende economische functies en van de eisen die aan deze functies gesteld worden. Op basis van de informatie uit blok 1.1. (de IO en de inhoudelijke vakken) ga je, samen met je sb’er,  evalueren of je keuze voor één van de opleidingen de juiste keuze is.

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance