Vak: Management Accounting & Control 2 credits: 5

Vakcode
FEVB22MAC2A
Naam
Management Accounting & Control 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
S.D. Jensen
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Management Accounting & Control 2 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 • De student analyseert en beoordeelt het management control systeem rekening houdend met strategieën, bedrijfsmodellen, verantwoordelijkheidscentra  en managementstijlen.
 • De student legt uit wat budgetteren is en welke aspecten daarbij van belang zijn en stelt een budget op o.b.v. een beperkt aantal variabelen.
 • De student legt uit wat de rol van prestatiemeting is binnen een organisatie en berekent en interpreteert financiële prestatie indicatoren zoals Return on Investment, Residual Income en Transfer price.
 • De student stelt  een verschillenanalyse op voor zowel de kosten als de opbrengsten en beoordeelt deze.
 • De student berekent, vergelijkt en beoordeelt kostprijzen aan de hand van verschillende kostprijsmethoden in een situatie met een redelijke mate van complexiteit.

Inhoud

Bij Management Accounting and Control 2 staat Performance Management (prestatiemeting) centraal. Het studieonderdeel is een vervolg op Management Accounting and Control 1.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Management Control;
 • Budgetteren;
 • Voortgangsmonitoring;
 • Verschillenanalyse;
 • Kostprijsberekening.

Met de strategie als uitgangspunt dient een organisatie invulling geven aan de uit te voeren activiteiten. De onderwerpen budgetteren en kostprijsberekening zijn daarvoor relevant. Vervolgens is het van belang om de voortgang te meten, om te achterhalen of de organisatie op koers ligt en om zo nodig bij te sturen. Hierbij spelen voortgangsmonitoring en verschillenanalyse een belangrijke rol.

Omdat een organisatie het zich niet kan veroorloven om zich alleen te richten op de harde cijfers, zullen de onderwerpen worden belicht vanuit de thema’s soft controls, duurzaamheid en ethiek.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance