Vak: Facilitair Plan credits: 15

Vakcode
FMDB21FAP
Naam
Facilitair Plan
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
15
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Offringa
Werkvormen
 • Opdracht
Toetsen
 • Facilitair Plan - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student:
 • Analyseert de toegepaste (ge)bouwtechniek, energiemanagement of watermanagement en benoemt relevante trends 
 • Benoemt en analyseert relevante variabelen in relatie tot de gebruikersbeleving van (facilitaire technische) voorzieningen 
 • Ontwerpt of adviseert over hoe de implementatie, het beheer of het onderhoud van de voorziening waarde toevoegt voor de organisatie 
 • Brengt, op basis van het uitgebrachte advies, relevante financiële of juridische consequenties in kaart 
 • Adviseert hoe de veiligheid van de gebruikers moet worden geborgd 
 • Verzamelt geschikte data over de (facilitaire) dienstverlening op basis van de informatiebehoefte van de organisatie 
 • Analyseert op systematische wijze kwalitatieve en/of kwantitatieve data 
 • Bediscussieert in de rapportage de kwaliteit van het onderzoek 

Inhoud

Voor een opdrachtgever voert de student in een duo onderzoek uit m.b.t. een facilitair vraagstuk om te komen tot een facilitair plan waarin technologie een rol speelt. De begeleiding vindt plaats in communities of learners in combinatie met ondersteunende colleges. In de eerste fase van het traject wordt de opdracht uitgewerkt tot een onderzoeksopzet, waarop de student feedback krijgt, alsmede op zijn/haar functioneren in het duo. 
De student presenteert het uiteindelijke plan aan de opdrachtgever en reflecteert op zijn/haar functioneren. 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Future Environments