Vak: FM & Technologie credits: 5

Vakcode
FMDB21FMT
Naam
FM & Technologie
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Offringa
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • FM & Technologie - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

De student 
  • Becommentarieert relevante facilitaire begrippen en trends op basis van de NEN‐EN‐ISO 41011:2018 en specifiek gebouwtechniek en energie- en watermanagement. 
  • Benoemt relaties tussen de beleving van gebruikers en feitelijke prestaties van facilitaire technische voorzieningen. 
  • Brengt de financiële en juridische consequenties in kaart voor implementatie, beheer en onderhoud van facilitaire technische voorzieningen (kengetallen). 
  • Beschrijft hoe de veiligheid van de facilitaire technische voorzieningen moet worden geborgd. 
  • Beschrijft in grote lijnen de toegevoegde waarde van (geautomatiseerde) (Facility) Management Informatie Systemen. 
  • Beschrijft hoe de kwaliteit van de facilitaire technische voorzieningen kan worden gemonitord. 
  • Benoemt op basis van beleidsdoelstellingen de informatiebehoefte met betrekking tot facilitaire technische voorzieningen. 

Inhoud

Of facilitaire technische installaties geschikt zijn voor het beoogde gebruik, hangt voor een belangrijk deel af van de prestaties die deze leveren. Maar ook gebruikersgemak en comfort spelen een belangrijke rol. De student doet kennis op over relevante trends, leert hoe de prestaties van facilitaire voorzieningen en relevante informatiesystemen kunnen worden onderzocht en hoe de ervaring van gebruikers kan worden gemeten. Door het volgen van werkcolleges, het bestuderen van diverse literatuur op het snijvlak van Facility Management en technologie, en door toepassingsopdrachten ontwikkelt de student een gedegen theoretische basis. De stof wordt getoetst d.m.v. een schriftelijk tentamen met open vragen a.d.h.v. casussen. 
 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments