Vak: Het Afstuderen credits: 40

Vakcode
FMDB21GRA
Naam
Het Afstuderen
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
40
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Offringa
Werkvormen
  • Afstudeeropdracht
Toetsen
  • Beroepsproducten - Professioneel product
  • Portfolio Assessment - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

De student:
  • Schat de behoeften en drijfveren van mensen in, weet daarin te voorzien en maakt daartoe afwegingen over productiviteit, gedrag, beleving en tevredenheid van mensen bij de inzet van facilitaire diensten en voorzieningen. 
  • (Her)ontwerpt het facilitaire advies of ontwerp op basis van de vraag, waarbij de strategie van de organisatie het uitgangspunt vormt en waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante stakeholders. 
  • Toont aan over professionele vaardigheden te beschikken in een complexe situatie c.q. omgeving. 
  • Toont aan over een professionele houding te beschikken in een complexe situatie c.q. omgeving. 

Inhoud

Voor een organisatie voert de student een analyse uit en levert een advies of ontwerp op m.b.t. een complex, facilitair vraagstuk. De begeleiding vindt plaats in communities of learners in combinatie met workshops en organisatiebezoeken van de begeleidend docent. In de eerste fase van het traject wordt de opdracht uitgewerkt tot een afstudeerplan, waarop de student feedback krijgt en dat goedgekeurd dient te worden. 
De student presenteert de beroepsproducten aan de opdrachtgever en verzamelt feedback over zijn/haar functioneren. In het portfolio assessment komen de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student aan bod.  
  

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments