Vak: Mgt information, Finance and Research credits: 5

Vakcode
FMDB22MFR
Naam
Mgt information, Finance and Research
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
H.W. Brink
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Management information Finance & Research - Opdracht

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten:

De student:
 
  1. (Finance) definieert het begrip 'levensduur' van gebouwgebonden installaties en kwantificeert de bijbehorende levensduurkosten.
  2. (Finance) kwantificeert op basis van een circulair gebouw zowel de baten als de lasten van dit gebouw en vertaalt dit naar een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting’.
  3. (Finance) berekent de toegevoegde waarde van investeringen in een gezond, duurzaam en gastvrij gebouw, beoordeelt deze en maakt de financiële gevolgen voor de exploitatie inzichtelijk.
  4. (Management Informatie) analyseert informatie welke slimme gebouwen verzamelen (o.a. uit gebouwbeheerssystemen en sensoren) met betrekking tot de gezondheid van gebruikers, duurzaamheid van het gebouw en gastvrijheid en leidt hieruit af wat de feitelijke prestatie is van een gebouw).
  5. (Onderzoek) vertaalt theorie over het te onderzoeken onderwerp (bijvoorbeeld de theorie en literatuur over het project) in een onderzoekbare onderzoeksvraag.
  6. (Onderzoek) zet de onderzoeksvraag om in een meetinstrument met meetbare enquête - of interviewvragen en verzamelt en analyseert met het meetinstrument data.
  7. (Onderzoek) evalueert aan het eind van een onderzoek de maatregelen die bijdragen aan de vijf evaluatie- of kwaliteitscriteria, constructvaliditeit, interne en externe validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Inhoud

 Inhoud:
De student is ingeleid in de financiële verslaggeving van een organisatie en kan de financiële structuur beoordelen, kent in grote lijnen de toegevoegde waarde van (geautomatiseerde) (Facility) Management Informatie Systemen en doorloopt de onderzoekscyclus, van de onderzoeksvraag, tot de ontwikkeling van een meetinstrument, de dataverzameling in het veld, naar de analyse van de uitkomsten, met kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld een enquête of interviews.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments