Vak: Personal Leadership 3 credits: 5

Vakcode
FMDB22PLE3
Naam
Personal Leadership 3
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
G. Posthumus
Werkvormen
  • Practicum / Training
  • Werkcollege
Toetsen
  • Personal Leadership 3 - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten:

De student ontdekt zijn eigen persoonlijke en professionele identiteit als facility professional en reflecteert hierop met behulp van bewijs voor het ontwikkelportfolio.
De student formuleert leerdoelen die een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van zijn persoonlijke en professionele identiteit.
De student beargumenteert keuzes voor de invulling van de route voor zijn derde studiejaar die een logisch vervolg zijn op de ontwikkelingslijn opgenomen in het ontwikkelportfolio. 
De student werkt zelfstandig aan de ontwikkeling van zijn persoonlijke en professionele identiteit door gebruik te maken van verzamelde feedback en bewijslasten.
De student analyseert in de context van een specifieke omgeving de interculturele dimensies die van invloed zijn op de persoonlijke en professionele beroepshouding  en -gedrag . De student heeft daarbij aandacht voor normen, waarden en ethische dilemma‚Äôs die hij/zij als facility professional tegenkomt. 
 

Inhoud

Inhoud:

Bij Personal Leadership werkt de student zelfstandig aan de ontwikkeling van zijn persoonlijke en professionele identiteit als facility professional en wereldburger. De student reflecteert op alle ervaringen binnen en buiten de opleiding in het ontwikkelportfolio en ondersteunt dit met bewijslast. Het gesprek met de studentcoach over het portfolio helpt bij het maken van keuzes voor het derde studiejaar en maakt duidelijk wat de leerdoelen voor de volgende fasen in de opleiding zijn. 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments