Vak: Project Strategic Real Estate plan credits: 5

Vakcode
FMDB22PRJSRE
Naam
Project Strategic Real Estate plan
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
H.W. Brink
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Project Strategic Real Estate plan - Opdracht

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten:

De student:
  1. Analyseert door middel van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, onder gebruikers van de organisatie, de prestatie van de bestaande huisvesting in relatie tot de gezondheid van gebruikers, of de beleving van de gastvrijheid, of de duurzaamheid en circulariteit van het gebouw.
  2. Analyseert de informatie welke verzameld wordt door gebouwsystemen met betrekking tot de bestaande facilitaire gebouwvoorzieningen in relatie tot de gezondheid van gebruikers, of de beleving van de gastvrijheid, of de duurzaamheid en circulariteit van het gebouw.
  3. Analyseert de informatie welke verzameld wordt door het FMIS met betrekking tot de gezondheid van gebruikers, of de beleving van de gastvrijheid, of de duurzaamheid en circulariteit van het gebouw.
  4. Geeft op basis van de uitgevoerde analyses een overtuigend advies met betrekking tot de strategische huisvesting van de organisatie.

Inhoud

 Inhoud:

De student voert een haalbaarheidsstudie (analyse) uit voor te realiseren huisvesting, o.b.v. de huisvestingsstrategie van een bestaande organisatie.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments