Vak: Spaces & Technology credits: 5

Vakcode
FMDB22SPT
Naam
Spaces & Technology
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
H.W. Brink
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Spaces & Technology - Opdracht

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten:

De student:
 1. (Gezond) schetst relevante begrippen en trends op het gebied van gezondheid in relatie tot de gebouwde omgeving (en specifiek gebouwtechniek).
 2. (Gezond) typeert hoe de gezondheid van gebruikers door de fysieke omgeving wordt beïnvloedt en beschrijft hoe deze omgeving gezonder kan worden gemaakt.
 3. (Gezond) beschrijft in eigen woorden hoe verschillende licht-, lucht-, warmte-, en water systemen werken.
 4. (Gastvrij) herkent gastvrijheid in de ruimtelijke omgeving en beschrijft in eigen woorden welke factoren van invloed zijn op gastvrijheid.
 5. (Gastvrij) geeft aan op welke wijze de ruimtelijke omgeving vanuit de fysieke omgeving en gedrag beïnvloed kan worden om de gastvrijheid te vergroten.
 6. (Duurzaam) schetst relevante begrippen, trends en ontwikkelingen met betrekking tot circulariteit op het gebied van ruimte en technologie).
 7. (Duurzaam) vertelt in eigen woorden hoe een gebouw en bouwfysische systemen circulair beheerd kunnen worden.
 8. (Duurzaam) vertelt in eigen woorden welke aspecten op het gebied van circulariteit een rol spelen bij het maken van nieuwe huisvesting.

Inhoud

 Inhoud:

De student draagt, passend binnen de strategie van een organisatie, bij aan het (her)huisvesten van de organisatie, werkt dit uit vanuit een gastvrij, duurzaam en gezond perspectief, en is gesprekspartner van specialisten op het gebied van gebouw gebonden technologische installaties.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Future Environments