Vak: Personal Leadership credits: 5

Vakcode
FMDP21PLE2
Naam
Personal Leadership
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.W.R. Kamphuis
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Personal Leadership - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

De student:
2.1 De student werkt zelfstandig aan de persoonlijke basisvaardigheden ten aanzien van houding en gedrag en verzamelt bewijs over de ontwikkeling daarin in het Personal Leadership Portfolio zowel binnen het onderwijs als buiten de studie. 
2.2 De student toont inzicht in de eigen capaciteit om de opleiding te volbrengen en maakt keuzes voor de mogelijke differentiaties (ondersteuning, extra uitdaging, etc) in het FM-onderwijs.  
2.3 De student werkt zelfstandig 
aan de professionele ontwikkeling ten aanzien van vaardigheden, houding en gedrag en gebruikt daarvoor de gekregen en opgevraagde feedback. 
2.4 De student stemt met betrekking tot ‘Wereldburgerschap’ kennis en vaardigheden t.a.v. maatschappelijke vorming af in relatie tot de persoonlijke en professionele beroepshouding in de bredere context van de maatschappij.
2.5 De student past verschillende gesprekstechnieken toe in de HR cyclus ter bevordering van de beroepshouding.
 

Inhoud

Bij personal leadership werkt de student zelfstandig verder aan de persoonlijke basisvaardigheden ten aanzien van houding en gedrag en wordt er bewijs verzamelt over de ontwikkeling op het gebied van de persoonlijke en professionele beroepshouding binnen de bredere context van de maatschappij. 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments