Vak: Professional Skills credits: 5

Vakcode
FMDP21PRO1
Naam
Professional Skills
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.W.R. Kamphuis
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Professional Skills - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

De student:
1.1 De student benoemt verschillende HR instrumenten in relatie tot de professionele beroepshouding en weet voorbeelden te geven vanuit een praktijksituatie.
1.2 De student toont onderzoekend vermogen in de context van een facilitair project en laat zien dat hij/zij kennis en ervaring opgedaan heeft met de basismethoden en technieken van praktijkgericht onderzoek.    
1.3 De student toont aan dat hij/zij beschikt over een professioneel spectrum aan presentatievaardigheden.   
1.4 De student werkt onder begeleiding aan basis informatievaardigheden i.r.t. de snel veranderende (facilitaire werk)omgeving. 
1.5 De student toont aan dat hij/zij beschikt over voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels.  

 

Inhoud

Bij professional skills werkt de student onder begeleiding aan de eigen professionele vaardigheden op het gebied van onderzoekend vermogen, informatievaardigheden, HR, presentatievaardigheden, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels.  

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments