Vak: Danstechniek trede 11 periode CD credits: 10

Vakcode
LAVB20DA11CD
Naam
Danstechniek trede 11 periode CD
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
R. de Haan
Werkvormen
Toetsen

Leeruitkomsten

Creërend vermogen:
De student is in staat om vanuit een eigen artistieke visie betekenis te geven aan artistiek werk binnen de gesimuleerde beroepspraktijk.

Ambachtelijk vermogen:
De student past brede instrumentele vaardigheden en kennis op aanwijzing van derden toe binnen de opleidingscontext. 

Onderzoekend en reflectief vermogen:
De student komt door onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor zijn functioneren, selecteert relevante gegevens om vakkennis te onderzoeken kan dit in samenwerking met medestudenten inzetten in sociaal maatschappelijke en artistieke context.

Vermogen tot groei en ontwikkeling:
De student de kan middels reflectie en daaropvolgend handelen zijn kunstenaarschap en zijn werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen.

Ondernemend en organiserend vermogen:
De student kan zijn ambities effectief vormgeven binnen de opleidingscontext.

Communicatief vermogen:
De student verwoordt en legitimeert informatie, ideeën en oplossingen van derden uit het vakgebied doelgericht en kan dit overbrengen aan een publiek binnen de opleidingscontext.

Vermogen tot samenwerking:
De student draagt binnen de opleidingscontext constructief bij aan de totstandkoming van een gedeeld artistiek product of proces.

Inhoud

Dansdomein: in dit domein staat de beheersing van de danstechnische domeinonderdelen centraal. Het domein Danstechniek is verdeeld in een kern- en een basisdeel, waarbij de technische beheersing wordt verworven in het basisdeel en in het kerndeel een brug wordt geslagen tussen de techniek, de verschillende dansstijlen en het werkveld.

Ballet
Ballet is de basis waarop alle andere danstechnieken voortbouwen.

Horton Techniek
Amerikaanse danstechniek met de focus op versterking van het lichaam. Deze techniek dient als basis voor de Jazz danstechniek, maar fungeert ook als zelfstandige danstechniek.

Jazz Dans
Jazz Dans dient als basis voor de PopTheaterMusicalDans-techniek, maar is ook een zelfstandige danstechniek.

Moderne Dans
Moderne Dans dient als basis voor PopTheaterMusicalDans techniek, maar is ook een zelfstandige danstechniek.

PopTheaterMusicalDans (PTMD)
In dit domeinonderdeel komen de verschillende dansstijlen bij elkaar en wordt een brug geslagen tussen de verschillende technieken.

Theatre Latin Standard Danstechniek
Theatre Latin Standard Danstechniek is een onderdeel van het ballroomdansen en een verzamelnaam voor verschillende dansen die zijn ontstaan uit traditionele niet-academische dansvormen. Deze dansvormen zijn vanaf het begin van de 20 eeuw gestandaardiseerd tot zelfstandige danstechnieken.

Hiphop Dans Trends
Hiphop Dans Trends is een apart domeinonderdeel en een zelfstandige danstechniek gebaseerd op niet-academische dansvormen. Dit domeinonderdeel is voortdurend aan vernieuwingen, trends en verandering onderhevig.

Acrobatiek
Acrobatiek helpt bij het optimaliseren van de fysieke ontwikkeling en de acrobatische vaardigheden en is ondersteunend aan de verschillende danstechnieken.

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts