Vak: Skillslab preventieve handelingen en restauratie credits: 7

Vakcode
MHVP21VLL3A
Naam
Skillslab preventieve handelingen en restauratie
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
7
Taal
Nederlands
Coördinator
D.S. Bonnema
Werkvormen
  • Practicum / Training
Toetsen
  • EMS vaardigheidstoets - Vaardigheidstoets
  • Skillslab curettes - Vaardigheidstoets
  • Skillslab occlusaal bovenkaak - Vaardigheidstoets
  • Skillslab scalers - Vaardigheidstoets

Leeruitkomsten

De student kan bij het hanteren van de scaler in het skillslab in een oefensituatie zelfstandig:
- volgens de huis- en hygiëne regels werken
- volgens de ergonomische principes werken
- optimaal gebruik maken van direct- en indirect licht
- de juiste scaler en werkeinde kiezen voor een element/vlak
- het instrument met de gemodificeerde pengreep vasthouden
- de juiste adaptatie, angulatie, activatie en werkvolgorde uitvoeren


De student kan bij het hanteren van de curette op het skillslab in een oefensituatie zelfstandig:
- volgens de huis- en hygiëne regels werken
- volgens de ergonomische principes werken
- optimaal gebruik maken van direct- en indirect licht
- de juiste curette en werkeinde kiezen voor een element/vlak
- het instrument met de gemodificeerde pengreep vasthouden
- de juiste adaptatie, angulatie, activatie en werkvolgorde uitvoeren


De student kan bij het prepareren occlusaal in de bovenkaak op het skillslab in een oefensituatie zelfstandig:
- volgens de huis- en hygiëne regels werken
- volgens de ergonomische principes werken
- optimaal gebruik maken van direct- en indirect licht
- een preparatie occlusaal in een bovenmolaar vervaardigen volgens de criteria

CanMEDS rollen:
- 1 Vakinhoudelijk handelen
- 3 Samenwerking
- 4 Kennis en wetenschap
- 6 Organisatie
- 7 Professionaliteit en kwaliteit


Competentieniveau - inleidend

 

Inhoud

De student leert in een preklinische setting (skillslab) onder begeleiding van een docent in groepsverband instrumenteren met scalers en curettes en daarnaast prepareren en restaureren op kunststofelementen in fantoomkaken. Er wordt kennis gemaakt en geoefend met het excaveren in natuurlijke geëxtraheerde gebitselementen en gebitsreiniging door middel van de EMS. Tijdens de practica wordt aandacht besteed aan peerbeoordeling/peerassessment en moet de student voldoen aan opdrachten in de vorm van practicumverplichtingen.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Gezondheidsstudies