Vak: Internationale Gezondheidszorg credits: 15

Vakcode
MILB17KEUZEINTER
Naam
Internationale Gezondheidszorg
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
15
Taal
Nederlands
Coördinator
R.W.L. Kersjes
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • TOETS-01 - Opdracht

Leeruitkomsten

Middels een plan van aanpak zal de student inhoud en activiteiten vooraf dienen te motiveren. Tevens kunnen er ieder jaar andere keuzemodules aangeboden worden.

Inhoud

De student kan activiteiten kiezen uit het aanbod keuzeonderwijs zoals:
  • Internationalisering
  • Onderzoek (A3)
Ook bestaat de mogelijkheid om zelf activiteiten te ontplooien die passen binnen de thematiek van de MiZ. Het aantal ec’s zal per activiteit bepaald worden. 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Gezondheidsstudies