Vak: Pediatrie credits: 3

Vakcode
MTVB22PD
Naam
Pediatrie
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
K.M. Poelma-Tap
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Individueel
  • Opdracht
  • Werkcollege
Toetsen
  • Opdracht - Opdracht

Leeruitkomsten

• De student onderbouwt de techniek van medisch beeldvormende onderzoeken en radiotherapeutische behandelingen bij kinderen.
• De student benoemt anatomische en pathologische structuren en fysiologische processen op medische beelden van kinderen.
• De student benoemt de diverse aspecten van de begeleiding van kinderen en hun ouders/ verzorgers bij onderzoek en behandeling.
• De student analyseert voorlichtingsmateriaal voor kinderen. 

Inhoud

Kinderen staan in dit studieonderdeel centraal. Deze doelgroep vraagt van een MBB'er aanpassingen in zijn of haar handelen. Dit komt onder andere tot uiting in de begeleiding naar patiënt en ouders, communicatie richting patiënt en uitvoering van beeldvormende onderzoeken en radiotherapeutische behandeling (positionering, instelparameters, enz).

School(s)

  • Academie voor Gezondheidsstudies