Vak: Eigen bedrijf 4 credits: 5

Vakcode
ONVA19EGB4
Naam
Eigen bedrijf 4
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Engels
Coördinator
E.A.M. Brunt-Lukkien
Werkvormen
 • Projectonderwijs
Toetsen
 • Eigen bedrijf 4 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Competencies:
 • Innoveren: initieert nieuwe ideeën, realiseert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij de mogelijkheden op het gebied van technologie.
 • Waardecreatie: creëert duurzame en commerciële waarde gericht op de wensen en behoeften van klanten en overige stakeholders. Hij doet dat op basis van ontwikkelingen in de (inter)nationale omgeving.
 • Resultaatgericht handelen: toont verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen en neemt besluiten om de beoogde resultaten te bereiken. Hij past zich daarbij gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan en durft risico’s te nemen.
 • Leiderschap: straalt passie en beleving uit, pakt de regie in teamverband en mobiliseert anderen vanuit de waarden en de cultuur van de onderneming.
 • Managen & Organiseren: geeft vorm en inhoud aan de bedrijfsvoering en zet hierbij de klant centraal.
 • Samenwerken & Netwerken: levert in groepsverband een actieve en inhoudelijk bijdrage aan de beoogde resultaten en het groepsproces. Hij bouwt een netwerk van relaties op.
 • Onderzoekend vermogen: toont in zijn werkwijze een nieuwsgierige en kritische houding. Hij hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in bruikbare resultaten.
 • Analytisch vermogen: analyseert situaties en data op systematische wijze. Hij stuurt op prestatie-indicatoren.
 • Lerend vermogen: ontwikkelt zichzelf persoonlijk en professioneel door visie, reflectie en feedback.
 • Communiceren: communiceert overtuigend en kan dit in tenminste één vreemde taal. Hij benut op effectieve wijze diverse communicatiemiddelen afgestemd op de doelgroep.
Leeruitkomsten:
De student:
 • past het value proposition canvas toe op de eigen context (eigen bedrijf of innovatie).
 • past het 4c-model toe op de eigen context (eigen bedrijf of innovatie).
 • past het business model you toe op de eigen context (eigen bedrijf – alleen van toepassing op entrepreneurship).
 • presenteert en legt aan anderen uit wat de toepassing van bovenstaande modellen betekenen voor de groei van de organisatie (eigen bedrijf of innovatie).
 • vraagt actief feedback over de voortgang en toepassing van de modellen aan medestudenten en docenten.
 • past correct de juridische regels toe in contacten met werknemers, toeleveranciers en klanten.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend

Inhoud:
Eigen bedrijf studenten kijken nogmaals naar de Value Proposition Canvas voor hun eigen onderneming. En gaan aan de slag met het 4C-model. Daarnaast kijken jullie naar jullie eigen inzet m.b.v. het Business Model You.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/Ondernemen of de blackboard course.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance