Vak: Persoonlijke effectiviteit 6 credits: 1

Vakcode
ONVA19PEF6
Naam
Persoonlijke effectiviteit 6
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
L.P. Sijbring
Werkvormen
 • Individueel
 • Opdracht
 • Werkcollege
Toetsen
 • Persoonlijke effectiviteit 6 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Competencies:
 • Resultaatgericht handelen: toont verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen en neemt besluiten om de beoogde resultaten te bereiken. Hij past zich daarbij gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan en durft risico’s te nemen.
 • Leiderschap: straalt passie en beleving uit, pakt de regie in teamverband en mobiliseert anderen vanuit de waarden en de cultuur van de onderneming.
 • Samenwerken & Netwerken: levert in groepsverband een actieve en inhoudelijk bijdrage aan de beoogde resultaten en het groepsproces. Hij bouwt een netwerk van relaties op.
 • Lerend vermogen: ontwikkelt zichzelf persoonlijk en professioneel door visie, reflectie en feedback.
Leeruitkomsten:

Blok 5 en 6 lopen door, waarbij eind van blok 6 de hele HRM-cyclus is doorlopen. De student kan in blok 6:

 • 3 HRM theorieën herkennen in de praktijk – 3.5 / 3.6
 • een functionerings- of slechtnieuwsgesprek voeren in het kader van personeelsbeleid – 3.5 / 3.6  
 • verantwoorden hoe hij heeft gewerkt aan zijn eigen ontwikkeling, gericht op leiderschap en management - 3.5 / 3.6
 • verantwoorden hoe hij heeft gewerkt aan zijn eigen ontwikkeling, gericht op het verwerven van een stageplaats met onderzoeksopdracht - 2.6 

Inhoud

Niveau:
Verdiepend

Inhoud:
Persoonlijk leiderschap en management zijn van groot belang voor succesvol ondernemerschap in verschillende contexten (eigen bedrijf, in MKB/retail). In het tweede studiejaar werk je verder aan jouw ontwikkeling tot beroepsprofessional in de praktijk.
We zoomen gedurende dit semester in op jouw persoonlijk leiderschap en management en bereiden je voor op stage en afstuderen. Bij persoonlijk leiderschap en management krijg je naast de functionerings- en beoordelingsgesprekken ook training in slecht nieuwsgesprekken. Tot slot verantwoord je hoe jij bezig bent geweest met persoonlijk leiderschap en management. Intervisie en persoonlijke gesprekken dragen bij aan het realiseren van jouw doelstellingen. Hierbij is jouw persoonlijke effectiviteit steeds verweven met het onderwijs en de praktijk.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/Ondernemen of de blackboard course.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance