Vak: In-House Clinical 4 credits: 1

Vakcode
PIVB16IST4
Naam
In-House Clinical 4
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
1
Taal
Engels
Coördinator
H.A. Kranenburg
Werkvormen
  • Stage, werk
Toetsen
  • In-house clinical 4 - Verslag

Leeruitkomsten

2CD-FH. 52. De student kan tijdens de interne stage in samenwerking met een medestudent een fysiotherapeutisch onderzoeksplan opstellen ten behoeve van een cliënt met een samengesteld perifeer neurologisch probleem.
2CD-FH. 58. De student kan tijdens de interne stage in samenwerking met een medestudent/fysiotherapeut een fysiotherapeutisch onderzoeksplan opstellen ten behoeve van een cliënt met een “enkelvoudig” (bijvoorkeur) centraal neurologisch probleem.
2CD-FH. 60. De student kan tijdens de interne stage in samenwerking met een medestudent een fysiotherapeutisch onderzoeksplan opstellen ten behoeve van een cliënt met een samengesteld (bij voorkeur) centraal neurologisch probleem.
2CD-FH. 122. De student kan tijdens de interne stage in samenwerking met een medestudent een fysiotherapeutisch onderzoek uitvoeren ten behoeve van een cliënt met een samengesteld (bij voorkeur) perifeer neurologisch probleem.
2CD-FH. 128. De student kan tijdens de interne stage in samenwerking met een medestudent/fysiotherapeut een fysiotherapeutisch deelonderzoek uitvoeren ten behoeve van een cliënt met een “enkelvoudig” centraal neurologisch probleem.
2CD-FH. 130. De student kan tijdens de interne stage in samenwerking met een medestudent een fysiotherapeutisch deelonderzoek uitvoeren ten behoeve van een cliënt met een samengesteld centraal neurologisch probleem.
2CD-E/FH. 158. De student kan uitgaande van de bevindingen uit het fysiotherapeutisch onderzoek, in samenspraak met een medestudent/fysiotherapeut een fysiotherapeutische diagnose formuleren bij een cliënt met een samengesteld probleem
INT 2CD- E/FH 5: De student kan binnen de interne stage zijn professioneel gedrag aanpassen aan de culturele achtergrond en specifieke situatie van de patiënt.

Inhoud

Het werk van de fysiotherapeut omvat het onderzoeken (en behandelen), het begeleiden en coachen van cliënten met gezondheidsproblemen. Tijdens de studie aan de opleiding voor fysiotherapie leert de student concepten en vaardigheden die hij moet gebruiken in zijn latere werk als fysiotherapeut. Door de onderwijseenheid "interne stage" naar behoren uit te voeren, ontwikkelt de student bekwaamheden, behorend tot competentieniveau 2, om met "echte cliënten" om te kunnen gaan. In deze onderwijseenheid wordt het klinisch redeneren van studenten direct gekoppeld aan het uitvoeren van, bij de gegeven patiënt, relevante fysiotherapeutische vaardigheden en wordt het omgaan met de cliënt meer dan het toepassen van technische vaardigheden.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Gezondheidsstudies