Vak: Juridische aspecten van het ondernemerschap credits: 5

Vakcode
SIREP9RIB1
Naam
Juridische aspecten van het ondernemerschap
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J. Boelens
Werkvormen
  • Gastcollege
  • Hoorcollege
  • Individueel
  • Opdracht
  • Werkcollege
Toetsen
  • Recht in bedrijf - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Het doel van deze cursus is om studenten kennis te laten maken met een aantal juridische, organisatiekundige en communicatieaspecten van een onderneming. Na afloop van deze cursus moet de student de theoretische kennis kunnen gebruiken om ondernemingsrechtelijke casussen te analyseren en om oplossingen te formuleren.

De beroepscompetenties juridisch (analyseren) en integraal samenwerken/organiseren staan centraal bij dit studieonderdeel.

(Juridisch) analyseren: de startende student analyseert op methodische wijze in een eenvoudige en afgebakende situatie (sociaal)juridische vraagstukken met gebruikmaking van aangereikte juridische en niet-juridische bronnen. De onderstaande leeruitkomsten worden getoetst.

1. De student selecteert feiten en bronnen op basis van (sociaal)juridische relevantie en betrouwbaarheid.

2. De student formuleert in eigen woorden vragen op basis van de (sociaal)juridische relevante feiten.

3. De student interpreteert deze geselecteerde feiten en vat ze samen om tot een beredeneerde conclusie te komen.

4. De student formuleert op basis van deze analyse een passende oplossing.

Integraal samenwerken/organiseren: De startende student werkt samen met andere studenten aan eenvoudige en afgebakende (sociaal) juridische praktijkvraagstukken, herkent organisatieprincipes en werkprocessen van een organisatie. De onderstaande leeruitkomsten worden getoetst.

5. De student herkent de (sociaal)juridische werkzaamheden binnen een organisatie.

6. De student herkent de verschillende belangen van een organisatie.

7. De student beschrijft de organisatiekenmerken van een organisatie.

Inhoud

Dit studieonderdeel geeft inzicht in een aantal kernthema’s van het ondernemingsrecht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het ondernemingsrecht, zekerheidsrechten en management en organisatie. Onderwerpen als de oprichting van ondernemingsvormen, de organisatie en vertegenwoordiging van de onderneming passeren de revue. Per thema en onderwerp wordt gekeken naar rechtspersonen zoals de BV, maar ook naar de rechtsvormen die niet vallen onder boek 2 BW rechtspersonen, zoals de eenmanszaak en de vennootschap onder firma.
 

School(s)

  • Instituut voor Rechtenstudies