Vak: Laboratory 1 Time Based + Professional Development credits: 10

Vakcode
VGVB21LTB1
Naam
Laboratory 1 Time Based + Professional Development
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
R.M.C. Verheijden
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Hoorcollege
 • Individueel
 • Werkcollege
 • Zelfstudie
Toetsen
 • TOETS-01 - Opdracht

Leeruitkomsten

C1. Creërend vermogen
De student kan authentiek beeldend werk maken, dat voortkomt uit onderzoek en waarin de artistieke visie zichtbaar wordt. Het beeldend werk creëert betekenis en vloeit voor uit de persoonlijke ambitie van de ontwerper.
 
C2. Vermogen tot kritische reflectie
De student kan eigen werk en werkwijze en die van anderen onderzoeken door het te beschouwen, te analyseren, te problematiseren, te positioneren en te beoordelen.
 
C3. Vermogen tot groei en vernieuwing
De student kan zijn eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de professie, het vakgebied, de cultuur en de maatschappij.
 
C4. Organiserend vermogen
De student kan een inspirerende en professionele werksituatie opzetten en in stand houden.
 
C5. Communicatief vermogen
De student kan zijn ideeën, concepten, werk, werkwijze en artistieke visie verwoorden voor professionals en publiek van binnen en buiten het vakgebied.
 
C6.Omgevingsgerichtheid
De student kan zich actief en kritisch verhouden tot de context waarin hij zich met zijn werk bevindt.
 
C7. Vermogen tot samenwerken
De student kan in een samenwerkingsverband zelfstandig en actief bijdragen aan de totstandkoming van een artistiek product of proces.

Inhoud

The theme of this subject from the Design & Research stream is designing space in relation to a given text and the proximity and intimacy of the audience. The student becomes acquainted with and acquires a breadth of professional expertise in the field of Scenography. The following aspects of the context-specific knowledge are covered:

 • Analysis
 • Research into: sources of inspiration, building visual archives, and determining frames of reference.
 • Semiotics
 • Theatre technique
 • Presentation and visualisation: building models, presentational forms.

School(s)

 • Academie Minerva