Vak: Professional Development 4 & Theory 4 credits: 10

Vakcode
VGVB21PDT4
Naam
Professional Development 4 & Theory 4
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
N.H. Karst
Werkvormen
  • Individueel
  • Intervisie
  • Werkcollege
  • Zelfstudie
Toetsen
  • Prof. Development 4 & Theory 4 - Presentatie

Leeruitkomsten

C4. Organiserend vermogen
De student kan een inspirerende en professionele werksituatie opzetten en in stand houden.
 
C5. Communicatief vermogen
De student kan zijn idee├źn, concepten, werk, werkwijze en artistieke visie verwoorden voor professionals en publiek van binnen en buiten het vakgebied.

 

Inhoud

Het thema van deze onderwijseenheid uit de Leerlijn Theory & Professional Development Is dat de student zich positioneert in het werkveld door de opgedane theoretische kennis en ervaring in de (beroeps) praktijk te gebruiken. Onderdelen die daarbij aan de orde komen zijn de reeks geschreven artikelen gedurende de studie in de semesters 3,4,5 en 6. Daarnaast speelt de orientatie ten aanzien van het werkveld ( praktijk: d.m.v. een stage, live opdracht AMP, autonome opdracht, onderwijs : international experience, minor, onderzoek : kennis centrum, IWP) een belangrijke rol.