Vak: Theory 3+ Professional development credits: 5

Vakcode
VGVB21THE3
Naam
Theory 3+ Professional development
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
B. Bont
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Zelfstudie
Toetsen
  • TOETS-01 - Opdracht

Leeruitkomsten

C2. Vermogen tot kritische reflectie
De student kan eigen werk en werkwijze en die van anderen onderzoeken door het te beschouwen, te analyseren, te problematiseren, te positioneren en te beoordelen.
 
C3. Vermogen tot groei en vernieuwing
De student kan zijn eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de professie, het vakgebied, de cultuur en de maatschappij.
 
C4. Organiserend vermogen
De student kan een inspirerende en professionele werksituatie opzetten en in stand houden.
 
C6.Omgevingsgerichtheid
De student kan zich actief en kritisch verhouden tot de context waarin hij zich met zijn werk bevindt.
 

Inhoud

The theme of this subject from the Theory stream is writing one or more articles on the basis of research and studying (a subject-specific) theory. The student acquires a breadth of professional expertise.
The following aspects are covered:

  • Research
  • (Visual) Research methods
  • reporting in different ways such as e.g. articles, speech and (Visual) Essay
  • Interview
  • Language skills
  • Semiotics
  • Theories of perception