Vak: (Post)moderne kunst, Vormgeving & Beeldg. 2 credits: 5

Vakcode
VGVP21MKV2
Naam
(Post)moderne kunst, Vormgeving & Beeldg. 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
R.M.C. Verheijden
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
  • Zelfstudie
Toetsen
  • (Post)moderne kunst, Vormg. & Beeldg. 2 - Opdracht

Leeruitkomsten

C2. Vermogen tot kritische reflectie
De student kan eigen werk en werkwijze en die van anderen onderzoeken door het te beschouwen, te analyseren, te problematiseren, te positioneren en te beoordelen.
 
C3. Vermogen tot groei en vernieuwing
De student kan zijn eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de professie, het vakgebied, de cultuur en de maatschappij.
 
C5. Communicatief vermogen
De student kan zijn ideeën, concepten, werk, werkwijze en artistieke visie verwoorden voor professionals en publiek van binnen en buiten het vakgebied.
 
C6.Omgevingsgerichtheid
De student kan zich actief en kritisch verhouden tot de context waarin hij zich met zijn werk bevindt.

Inhoud

Het thema van deze onderwijseenheid uit de leerlijn Theorie is kunst en vormgeving 1850  heden.De student krijgt een eerste introductie in (post)moderne kunst en vormgeving. Hij/zij ontdekt de bestaande ontwerpcultuur en de eigen plaats daarin. De student krijgt een introductie in beeldgrammatica. Hij/zij verkent diverse ontwerpculturen en ontdekt zijn/haar eigen plaats daarin als student vormgeving communicatie. De student leert een presentatie samen te stellen en te presenteren gebruik makend van verschillende media.Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Beeldgrammatica/Semiotiek, 
  • Onderzoek