Vak: (Corporate) Income Tax credits: 5

Vakcode
ACVH17CIT1A
Naam
(Corporate) Income Tax
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
K. Reitsma
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • (Corporate) Income Tax - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 1. De student past de fiscaal-juridische wet- en regelgeving rondom het doen van aangifte voor zowel een aanslag- als aangiftebelasting, het recht op navordering, het recht op naheffing en het recht tot invordering toe op een casus.
 2. De student kent de verschillende vormen van toezicht door de belastingdienst, en de functie van een Tax control framework.
 3. De student herkent ethische en juridische kwesties in een casus en analyseert deze door middel van een afweging van de belangen van de betrokken stakeholders.
 4. De student beoordeelt wanneer inkomsten kwalificeren als winst uit onderneming in de zin van de wet IB. 
 5. De student berekent de winst uit onderneming in de zin van de wet IB.
 6. De student bepaalt of een onderneming belastingplichtig is voor de Vpb.
 7. De student past de wetgeving met betrekking tot de deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid vennootschapsbelasting toe op een casus.
 8. De student berekent het belastbaar bedrag voor de Vpb.

Inhoud

Belastingvragen zijn verschillend: Hoeveel belasting ben ik verschuldigd? Wanneer moet ik aangifte doen? En wanneer moet ik de belasting dan betalen? Dit zijn allemaal vragen die je als accountant adviseur van een ondernemer of controller van een rechtspersoon kunt verwachten. Na het volgen van dit studieonderdeel kun je deze vragen beantwoorden.

 

Voor ondernemers en bedrijven is het belangrijk dat ze weten hoeveel belasting betaald moet worden. Zowel natuurlijke personen ondernemers als rechtspersonen zijn belasting verschuldigd over de winst die zij behalen. Ondernemers zijn belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en rechtspersonen voor de vennootschapsbelasting. Zowel bij het opstellen van een jaarrekening als bij de controle van die jaarrekening is het voor de accountant van belang dat hij weet dat het bedrag aan te betalen belasting juist is. Daarom leer je op welke punten er verschillen bestaan tussen de fiscale winstberekening en de commerciĆ«le winstberekening. Daarnaast is het als accountant adviseur ook van belang dat je je cliĆ«nt kunt adviseren over de fiscale positie van zijn onderneming.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance