Vak: Integrale opdracht 2a: Een goed advies credits: 5

Vakcode
ACVH17IO2A
Naam
Integrale opdracht 2a: Een goed advies
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M.A.H. Tiesma-Grubben
Werkvormen
  • Gastcollege
  • Opdracht
  • Projectonderwijs
  • Werkcollege
Toetsen
  • IO2A: Een goed advies - Overige toetsing

Leeruitkomsten

1. De student  identificeert kostenobjecten en verzamelt, rangschikt en analyseert de daarbij behorende data om deze te vertalen in een kostenmodel.
2. De student past een ICT-toepassing toe in het kader van management control.
3. De student kan op basis van relevante concepten, modellen en door de organisatie geformuleerde missie, visie en waarden de ondernemingsstrategie becommentariëren respectievelijk beoordelen op realiteitswaarde, rekening houdend met zaken als marktomstandigheden, maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, de potentie van de onderneming en de persoonlijkheidskenmerken van de bestuurder en hierover aan bestuur en toezichthoudend orgaan rapporteren.
4. De student is in staat om voor samenstelopdrachten in overeenstemming met COS4410:
- de opdracht te aanvaarden;
- de relevante kennis van de huishouding en zijn omgeving respectievelijk het object van onderzoek te verzamelen;
- relevante risico's voor de uitvoering van de opdracht te signaleren;
- met gebruikmaking van alle beschikbare methoden en technieken de opdracht op effectieve en efficiënte wijze te plannen en uit te voeren;
- de bevindingen te evalueren en hierover te rapporteren aan de opdrachtgever.
5. De student is in staat om met behulp van een rapportgenerator een jaarrekening samen te stellen. 
6. De student adviseert over bedrijfseconomische, strategische en juridische onderwerpen op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving, concepten en theorieën. Hij doet dit als externe dienstverlener in een multidisciplinair team.

Niveau 2

Inhoud

De student beoordeelt de realiteitswaarde van de strategie van een onderneming en adviseert de directeur grootaandeelhouder over de inrichting van een managementdashboard en de berekening van de kostprijs van de producten.
De student stelt in de rol van assistent accountant een jaarrekening samen met behulp van Caseware en bespreekt de concept-jaarrekening en het samensteldossier met de accountant en de cliënt.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance