Vak: Audit & Assurance 2 credits: 5

Vakcode
ACVH18AA2A
Naam
Audit & Assurance 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
D.S. van Heukelem-Kock
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Audit & Assurance 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 1. De student is in staat om de rol van de accountant binnen het systeem van corporate governance samen te vatten respectievelijk te beoordelen, in het bijzonder de relatie met de organen belast met governance en relevante externe toezichthouders.
 2. De student is in staat om het (inter)nationale institutioneel kader voor de beroepsuitoefening, bestaande uit relevante wet- en regelgeving en de rol en verantwoordelijkheden van relevante actoren, te beschrijven respectievelijk kritisch te becommentariĆ«ren en de mogelijke civiel-, tucht-, bestuurs- en strafrechtelijke gevolgen van niet-naleving te onderkennen. 
 3. De student is in staat om de vigerende beroepsreglementering op het gebied van ethiek toe te passen en de gekozen zienswijze te verdedigen.
 4. De student weet aan de hand van de VGBA wat de consequenties zijn van  de kwaliteitsbeheersingsprocedures op opdrachtniveau en is in staat om dit te beschrijven en toe te passen, met inbegrip van de documentatieverplichtingen.
 5. De student is in staat om de eigenheid van de verschillende vormen van beroepsuitoefening (zoals internal en operational auditors, overheidsaccountants, forensisch accountants, IT-auditors, financieel professionals) te onderkennen en van elkaar te onderscheiden.  
 6. De beroepsregelementering ter zake van fraude en ongebruikelijke transacties te verwoorden respectievelijk toe te passen.
 7. De student is in staat om voor een jaarrekeningcontrole de van toepassing zijnde beroepsreglementering met betrekking tot het proces van cliƫnt-/opdracht(her)acceptatie toe te passen.

Inhoud

Bij dit studieonderdeel maakt de student nader kennis met de wet- een regelgeving waar de accountant zich aan moet houden bij het uitvoeren van de (controle)werkzaamheden. Er wordt nader ingezoomd op specifieke regelgeving VGBA en een aantal artikelen van de COS.
Specifieke onderwerpen zoals Clientaccpetatie,Fraude, Ethiek, Kwaliteitsbeheersing, de rol van de accountant binnen het governance systeem en de verschillende vormen van de beroepsuitoefening komen tijdens de collegereeks aan bod.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance