Vak: Stage credits: 30

Vakcode
ACVH18STG1C
Naam
Stage
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
30
Taal
Nederlands
Coördinator
E. van der Wagen
Werkvormen
 • Individueel
 • Intervisie
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Stage - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student dient adequaat te functioneren binnen een accountantskantoor en zichzelf voortdurend te ontwikkelen als beroepsbeoefenaar.  Hiertoe worden de volgende FEM-brede leeruitkomsten (niveau 3) getoetst: 
4. De student demonstreert persoonlijk leiderschap en een professioneel  kritische houding bij het handelen binnen de werksituatie in een financieel economische context, rekening houdend met verschillende belangen. Hij handelt volgens beroepscodes en ethische en maatschappelijke (duurzame) normen en waarden. 
5. De student toont o.g.v. specifieke vaardigheden en kennis een professioneel ondernemende houding binnen een financieel economische context. 
6. De student werkt samen in een multi- en interdisciplinaire financieel economische context gericht op kwaliteitsverbetering van het eindresultaat. 

Om dit te kunnen aantonen werkt de student tijdens de stage aan minimaal twee van onderstaande leeruitkomsten, niveau 3, Accountancy: 
 1. De student richt een (geautomatiseerde) administratie in en adviseert daarover als externe dienstverlener in een dynamische omgeving. Dit doet hij zelfstandig bij minder complexe organisaties en onder begeleiding bij complexe organisaties.
 2. De student stelt een jaarrekening op en adviseert daarover als externe dienstverlener in een dynamische omgeving. Dit doet hij zelfstandig bij minder complexe organisaties en onder begeleiding bij complexe organisaties.
 3. De student voert in teamverband, op basis van specialistische kennis, de audit van financiële en niet-financiële verantwoordingen uit in een dynamische (internationale) omgeving. Hij doet dit op basis van internationaal geaccepteerde standaarden.
 4. De student zet volgens internationaal geaccepteerde standaarden een systeem van beheersing en betrouwbaarheid op, beoordeelt dit en adviseert hierover. Hij doet dit als externe dienstverlener in een dynamische (inter)nationale context.
 5. De student adviseert op grond van zijn specialistische kennis over fiscale onderwerpen op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving. Hij doet dit als externe dienstverlener in een multidisciplinair team.
 6. De student adviseert over bedrijfseconomische, strategische en juridische onderwerpen op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving, concepten en theorieën. Hij doet dit als externe dienstverlener in een multidisciplinair team.

Inhoud

In het tweede semester van het derde jaar van de opleiding Accountancy is de stage opgenomen in het curriculum. In dit studieonderdeel werk je in de beroepspraktijk aan je professionele vaardigheden (FEM-brede leeruitkomsten) en de beroepscontext die behoort bij de opleiding Accountancy. Ook wordt er gewerkt aan de eigen leerdoelen.
 
De stage wordt individueel uitgevoerd onder begeleiding van je docentbegeleider en je praktijkbegeleider uit de beroepspraktijk.
 
Gedurende de stage werk je aan opdrachten, neem je deel aan groepsintervisies en stel je een portfolio samen. Het eindverslag waarin je de werkzaamheden toelicht en het behalen van de generieke leeruitkomsten onderbouwt dient met een voldoende beoordeeld te worden. In dit portfolio lever je bewijzen dat je voldoet aan de FEM-brede leeruitkomsten (professionele vaardigheden). Daarnaast reflecteer je op de ervaringen die je tijdens de stage hebt opgedaan. Het portfolio is input voor het feedforwardgesprek wat na afloop van de stage met je docentbegeleider wordt gevoerd. De praktijkbegeleider geeft een oordeel over de gemaakte beroepsproducten of uitgevoerde beroepstaken.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance