Vak: Onderzoek 2 credits: 2

Vakcode
CEVB18OND2
Naam
Onderzoek 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
T.J. Fischer
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Onderzoek 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
 • BUSINESS DEVELOPMENT; De CE’er ontwerpt in co-creatie met stakeholders onderscheidende en/of vernieuwende concepten en verdienmodellen voor de optimalisatie van waarde voor alle relevante stakeholders. Hij anticipeert op en/of initieert veranderingen en verkrijgt draagvlak van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces.
 • REALISEREN; De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor bestaande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg voor het commitment van stakeholders.
21st-century skills:
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Doorzettingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Communicatief
 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Commercieel bewustzijn
 • Leiderschap
 • Nieuwsgierigheid
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
Na dit studieonderdeel kun je:
 • Literatuur zoeken in de mediatheek en deskresearch plegen;
 • Een conceptueel model maken;
 • Variabelen operationaliseren in onderzoeksinstrumenten;
 • Kritisch nadenken over de ethische aspecten van je onderzoek;
 • Aangeven wat de AVG inhoudt en de implicaties voor je onderzoek beschrijven;
 • Diverse technieken van kwalitatief onderzoek beschrijven en toepassen.
 • Resultaten van kwalitatief onderzoek analyseren m.b.v. Atlas.ti.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend

Inhoud:
Dit studieonderdeel heeft als centraal thema kwantitatief onderzoek en recente ontwikkelingen in onderzoek. In blok 11 doe je onderzoek naar een onderdeel van de externe omgeving. In de lessen gaan we in met behulp van SPSS diverse statistische toetsen uitvoeren en een aantal recente ontwikkelingen
bespreken. Ook experimentele onderzoek designs komen aan de orde. 

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of Hanze.nl/JCA of de blackboard course.