Vak: Procurement credits: 5

Vakcode
FMVB22PCM
Naam
Procurement
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.P. de Vries
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Procurement - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

De student:
Inkoop
  1. Legt de inkoopfunctie en de fasen van het (cyclisch/ lineair) inkoopproces inhoudelijk uit en kan de elementen uit deze fasen toepassen (9);
  2. Analyseert aan de hand van onderliggende inkooptheorie (o.a. Kraljic) de gewenste klant-leveranciersverhouding om een passende inkoopstrategie (make, buy or ally) te bepalen waarin duurzaamheid van de oplossing voorop staat (9).
  3. Herkent het belang van leveranciersmanagement voor borging van de kwaliteit van de dienstverlening (SLA, KPI) voor de klant (8, 9).
 Juridisch
  1. Legt de basis van het aanbestedingsrecht uit en kent verschillende Europese aanbestedingsprocedures (9);
  2. Benoemt en legt uit wat de basisregels zijn m.b.t. het verbintenissenrecht (9);
 Financieel
  1. Kwantificeert en beoordeelt de financiële consequenties van make, buy of ally beslissingen (9)
  2. Voert financiële beslissingsondersteunende calculaties uit (7,8)

Inhoud

Inkoop:
Op basis van bijeenkomsten krijg je inzicht in de rol van inkoop, gerelateerd aan facilitaire uitdagingen en aan de regels voor professioneel (Europees) aanbesteden. Algemene kernbegrippen als maatschappelijk verantwoord inkopen, inkoopproces, (Europees)aanbesteden en inkoopstrategie worden uitgelegd en je leert de fasen van het inkoopproces invulling te geven, waarbij de nadruk ligt op contractmanagement. De bijeenkomsten zijn ondersteunend aan het centrale project en worden schriftelijk getoetst aan de hand van casusvragen.
 
Juridische aspecten:

In de bijeenkomsten Juridische aspecten doe je kennis op over de juridische aspecten die naar voren komen bij het inkopen en ontwikkelen van innovaties. De nadruk zal worden gelegd op verbintenissenrecht en (Europees) aanbestedingsrecht. De bijeenkomsten zijn ondersteunend aan het centrale project en worden schriftelijk getoetst aan de hand van casusvragen.
 
Financiële aspecten:
In de bijeenkomsten Financiële aspecten wordt invulling gegeven aan diverse financiële begrippen die aansluiten op de thema’s inkopen en ontwikkelen van innovaties. Hierbij wordt o.a. invulling gegevens aan de financiële aspecten van het Business Model Canvas. De bijeenkomsten zijn ondersteunend aan het centrale project en worden schriftelijk getoetst aan de hand van casusvragen.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments