Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Science
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Nederlands
School
 • Instituut voor Future Environments
Locaties
 • Groningen

Facility Management

Programmabeschrijving

De student die afstudeert aan het Instituut voor Facility Management is een beroepsbekwame Facility Manager, die zelfstandig, als ondernemende dienstverlener, met gedegen kennis van het facilitair domein en nationale en internationale bedrijfsomgevingen, waarde toevoegt met zijn bedrijfskundige kennis en vaardigheden op het gebied van huisvesting en services. 

Leeruitkomsten

Mensen
 • Schat de behoeften en drijfveren van mensen in, weet daarin te voorzien en maakt daartoe afwegingen over productiviteit, gedrag, beleving en tevredenheid van mensen bij de inzet van facilitaire diensten en voorzieningen
 • Geeft effectief leiding en voert verandering door
Ruimte
 • Onderzoekt en analyseert de behoeften ten aanzien van de ruimtelijke werk-, leef- en of verblijfsomgeving en geeft advies over (nieuwe) ruimtelijke concepten zodat de organisatie haar doelstellingen kan verwezenlijken
 • Draagt vanuit een facilitair oogpunt bij aan de locatiebepaling, aankoop, (her) ontwerp, ontwikkeling, verwerving, inrichting, beheer en onderhoud en het afstoten van de gebouwde omgeving aan een multidisciplinair team op strategisch en tactisch niveau
Technologie
 • Onderzoekt de beleving en de feitelijk prestaties van facilitaire technische voorzieningen en mogelijkheden en komt met aanbevelingen voor implementatie, beheer en onderhoud die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatiedoelstellingen
 • Verzamelt, analyseert en rapporteert informatie in relatie tot de facilitaire dienstverlening op basis van de informatiebehoefte en de juiste data
Services
 • Analyseert en (her) ontwerpt het voor het primaire proces noodzakelijke geheel aan facilitaire services en schetst de inrichting van het beheersproces
 • Richt processen in van (her)ontwikkeling, verwerving en ingebruikname van services en draagt daarmee bij aan de afstemming van beoogd en feitelijk gebruik (prestatie)
Processen
 • (Her)ontwerpt de facilitairen processen op basis van de make, buy or ally vraag, specificeert volgend de gekozen (inkoop) strategie de gevraagde dienstverlening en organiseert de processen op basis van een (interne) klant leverancier relatie
 • Stelt facilitair beleid op dat aansluit op de organisatiestrategie op basis van interne en externe ontwikkelingen en (interne) klantvraag en richt vervolgens de facilitaire organisatie in waarbij de samenhang tussen de deelprocessen centraal staat
Vaardigheden/gedrag
 • Toont aan over professionele vaardigheden te beschikken in een complexe situatie c.q. omgeving
 • Toont aan over een professionele houding te beschikken in een complexe situatie c.q. omgeving

Programma

Facility Managementcredits

Jaar 3 Facility Management 60