Vak: Project Service Design & User Experience credits: 5

Vakcode
FMVP21PRJ1
Naam
Project Service Design & User Experience
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.W.R. Kamphuis
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Presentatie - Presentatie
  • Project Service Design & User Experience - Verslag

Leeruitkomsten

  • De student onderzoekt een eenvoudig facilitair vraagstuk en schrijft hierover een onderzoeksrapport.
  • De student analyseert op basis van verschillende technieken een eenvoudig facilitair serviceproces van een organisatie en geeft aan hoe het proces ondersteund wordt door ICT.
  • De student kent en begrijpt de theorie achter de inrichting van organisaties en processen en de rol die ICT daarbij speelt.
  • De student rapporteert beleid van een bestaande facilitaire service, waarbij rekening wordt gehouden met recente ontwikkelingen en de behoefte van de organisatie en klanten.
  • De student identificeert in hoofdlijnen de juridische aspecten van facilitaire services.

Inhoud

In een projectgroep doorloopt de student de complete onderzoekscyclus voor een eenvoudig facilitair vraagstuk, van afbakening van de opdracht tot en met rapportage inclusief aanbevelingen. Gegevens worden verzameld aan de hand van een interne en externe analyse, en door middel van diverse kwalitatieve en kwantitatieve methodes. Op basis van de uitkomsten van de verkenning ontwikkelt de student beleid voor zowel nieuwe als bestaande facilitaire diensten waarbij rekening wordt gehouden met recente ontwikkelingen en de behoefte van de organisatie en klanten. Daarbij is er specifiek aan dacht voor hospitality en duurzaamheid en worden behalve de nieuwe of veranderde diensten ook uitgewerkt op het niveau van processen en informatie.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments