Vak: Professional skills credits: 5

Vakcode
FMVP21PRO2
Naam
Professional skills
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.W.R. Kamphuis
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Professional skills - Portfolio assessment

Leeruitkomsten


2.1 De student reflecteert op toegepast onderzoekend vermogen en onderzoeksresultaten van een project in een concrete beroeps- of praktijksituatie.   
2.2 De student reflecteert op een professioneel spectrum aan presentatievaardigheden. 
2.3  De student beoordeelt en reflecteert op de toepassing van informatievaardigheden. 
2.4 De student reflecteert op zijn/haar eigen mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels.  
2.5 De student legt uit welke HR (f)actoren een rol spelen bij de ontwikkeling van de intrinsieke beroepshouding.
 

Inhoud

Bij professional skills reflecteert de student op de eigen professionele ontwikkeling op het gebied van onderzoekend vermogen, informatievaardigheden, HR, presentatievaardigheden,  mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels.  
 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments