Vak: Personal Leadership 4 credits: 5

Vakcode
FMVB22PLE4
Naam
Personal Leadership 4
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
G. Posthumus
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Personal Leadership 4 - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten:

De student brengt de eigen ontwikkelbehoefte en noodzaak in kaart ten aanzien van de  persoonlijke en professionele identiteit als facility professional. 
De student formuleert, aan de hand van opgevraagde feedback, leerdoelen die een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van zijn persoonlijke en professionele identiteit.
De student neemt besluiten ten aanzien van de invulling van de route voor zijn derde studiejaar, die een logisch vervolg zijn op de ontwikkelingslijn opgenomen in het ontwikkelportfolio. 
De student werkt zelfstandig aan de ontwikkeling van zijn persoonlijke en professionele identiteit door gebruik te maken van verzamelde feedback en bewijslasten.
De student past de inzichten uit de analyse uit het eerste semester toe in zijn professionele beroepshouding  en -gedrag . De student heeft daarbij aandacht voor normen, waarden en ethische dilemma‚Äôs die hij/zij als facility professional tegenkomt. 
 

Inhoud

Inhoud:

Bij Personal Leadership werkt een plan uit voor de ontwikkeling van zijn persoonlijke en professionele identiteit als facility professional en wereldburger. De student reflecteert op alle ervaringen binnen en buiten de opleiding in het ontwikkelportfolio en ondersteunt dit met bewijslast. Het gesprek met de studentcoach over het portfolio helpt bij het maken van keuzes voor het derde studiejaar en maakt duidelijk wat de leerdoelen voor de volgende fasen in de opleiding zijn.  

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments