Vak: Spacemanagement &Technology credits: 5

Vakcode
FMVP21SPT
Naam
Spacemanagement &Technology
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.W.R. Kamphuis
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Space-management & Technology - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

De student:
 
  •  Herkent en benoemt relevante aspecten van de veranderende vraag van de gebruikers, van gebouwen en gebouwde omgeving en de wijze waarop huisvesting waarde kan toevoegen aan het primaire proces  
  •  Kent de belangrijkste termen, begrippen, trends en ontwikkelingen binnen kantoorhuisvesting en werkplekconcepten
  •  Herkent en benoemt de te nemen stappen in het proces van opstellen Programma van Eisen en kan op basis van eenvoudige (theoretische) casuïstiek een juist werkplekconcept adviseren
  •  Benoemt de criteria op basis waarvan huisvesting incl. de technische installaties kan worden verduurzaamd  
  •  Benoemt aan welke wet- en regelgeving (ISSO, NEN, CEN, ARBO, vergunningen) de huisvesting incl. de technische installaties moet voldoen
  •  Benoemt de criteria op basis waarvan het binnenmilieu in een kantooromgeving wordt beïnvloed
  •  Vertaalt de behoeften van mensen naar specifieke technische voorzieningen en houdt hierbij rekening met zowel de mentale als fysieke gezondheid van gebruikers

 

Inhoud

Technologie: Of een gebouw geschikt is voor het beoogde gebruik, hangt voor een belangrijk deel af van de prestaties die het levert ten aanzien van de binnenklimaatcondities zoals de thermisch behaaglijkheid, luchtkwaliteit, dag- en kunstlicht, geluid etc. Door middel van het vak bouwfysica maakt de student kennis met de fysiologische aspecten de het persoonlijk comfort in relatie tot het binnenklimaat beïnvloeden en met de functie en de werking van verschillende (onderdelen van) gebouw gebonden installaties. 
 
Ruimtemanagement: Of een gebouw geschikt is voor het beoogde gebruik, hangt voor een belangrijk deel af van de de wijze waarop huisvesting waarde kan toevoegen aan het primaire proces. Door middel van het vak ruimtemanagement maakt de student kennis met de aspecten van de veranderd vraag van gebruikers van gebouwen en de gebouwde omgeving. Tevens maakt de student kennis met de belangrijkste termen, begrippen, trends en ontwikkelingen binnen kantoorhuisvesting en werkplekconcepten. Door middel van voorgaande kan de student een PvE opstellen en een werkplekconcept adviseren. 
 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments