Vak: Personal Leadership credits: 5

Vakcode
FMVP21PLE1
Naam
Personal Leadership
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.W.R. Kamphuis
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Personal Leadership - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

De student:

1.1 De student werkt onder begeleiding aan de persoonlijke basisvaardigheden ten aanzien van houding en gedrag en verzamelt bewijs over de ontwikkeling daarin in het Personal Leadership Portfolio zowel binnen het onderwijs als buiten de studie.
1.2 De student toont inzicht in de wijze waarop hij leert, studeert en wat hij nodig heeft om gemotiveerd te blijven leren en studeren doordat hij de eigen leervaardigheden beschrijft en daarbij een passende leerstrategie ontwikkelt en toepast. 
1.3 De student werkt onder begeleiding aan de professionele ontwikkeling ten aanzien van vaardigheden, houding en gedrag en gebruikt daarvoor de gekregen feedback.
1.4 De student ontwikkelt met betrekking tot ‘Wereldburgerschap’ inzicht in zijn eigen normen en waarden en respecteert diversiteit in de context van de groep, in relatie tot de persoonlijke en professionele beroepshouding binnen de maatschappelijke en interculturele context.
1.5 De student past basisgespreksvaardigheden toe en heeft inzicht in eigen gedragingen alsmede gedragingen in groepsverband en invloeden hierop binnen de professionele context. 

Inhoud

Bij personal leadership werkt de student onder begeleiding aan de persoonlijke basisvaardigheden ten aanzien van houding en gedrag en wordt er bewijs verzamelt over de ontwikkeling op het gebied van de persoonlijke en professionele beroepshouding binnen de professionele, maatschappelijke en interculturele context.  
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments