Vak: Professional Skills 4 credits: 5

Vakcode
FMVB22PRO4
Naam
Professional Skills 4
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M.G. Martens
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Professional Skills 4 - Portfolio assessment

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten:
 
  1. De student laat zien welke verbanden het theoretisch kader legt voor zijn/haar onderzoek en hoe de analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens is toegepast in een praktijkcasus. 
  1. De student legt uit, in een visueel product, wat gastvrijheid, gezondheid en duurzaamheid betekent in zijn/haar rol als aankomend facility manager. 
  1. De student treedt op als coach of adviseur in een verandertraject en reflecteert op zijn/haar interventie. 

Inhoud

Inhoud:

De student werkt aan de eigen professionele vaardigheden die nodig zijn als aankomend facilitair manager op het gebied van het theoretisch kader in onderzoek en de analyse van kwalitatieve onderzoeksgegevens, de betekenis van gastvrijheid, duurzaamheid, en gezondheid in een facilitaire omgeving en verandertrajecten en interventies coachen en adviseren. 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments