Vak: Project Entrepreneur role credits: 5

Vakcode
FMVB22PRJENT
Naam
Project Entrepreneur role
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.P. de Vries
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • Project Entrepreneur role - Opdracht

Leeruitkomsten

De student: 
1.            Analyseert de context waarin de opdrachtgever opereert en de noodzakelijke services die het primaire proces van deze opdrachtgever ondersteunen (7)
2.            Schrijft op basis van een ‘challenge’ een functioneel inkoopdocument voor een service en stemt dit af met de opdrachtgever (8, 9)
3.            Doorloopt een (Europese) aanbestedingsprocedure op rechtmatige en doelmatige wijze (9)
4.            Analyseert de stakeholders van de ‘challenge’ die door de opdrachtgever is uitgeschreven en identificeert de behoeften van de opdrachtgever en de stakeholders (7, 8, 9)
5.            Ontwikkelt aan de hand van het Business Model Canvas en op basis van de behoeften van de opdrachtgever en de stakeholders een schaalbare nieuwe service, gebruik makend van trends en ontwikkelingen op macro en mesoniveau en innovatietheorieën (7, 9)
6.            Brengt de consequenties van implementatie en beheer van de nieuwe service met behulp van het ingevulde Business Model Canvas in kaart en beoordeelt deze op haalbaarheid van alle bouwstenen van het model (8)
 

Inhoud

In dit semester schrijf je aan de hand van een "challenge” (uitdaging van een opdrachtgever) als lid van het inkoopteam een inkoopdocument voor een service, waarbij samenwerking tussen opdrachtgever en – nemer cruciaal is. Daarna word je ook lid van een ontwikkelteam en ga je als startup de "challenge” aan van een er inkoopteam en ontwikkel je een nieuwe service aan de hand van het inkoopdocument van dit inkoopteam.  Gedurende het ontwikkelen van deze nieuwe service ben je specialist in duurzaamheid, gastvrijheid of gezondheid.
Het inkoopproces zowel als het ontwikkelproces worden op een iteratieve manier met behulp van Scrum en Design Thinking ondersteund.
Gedurende het hele semester heb je dus de rol van inkoper en de rol van ontwikkelaar waarvoor je voor beide een portfolio maakt met (groeps)opdrachten en bewijs van je kunnen en ontwikkeling. Tevens zijn de portfolio’s input voor het afrondende reflectiegesprek.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments