Vak: Project Vital Workspace credits: 5

Vakcode
FMVP21PRJ3
Naam
Project Vital Workspace
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.W.R. Kamphuis
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • Project Vital Workspace - Verslag

Leeruitkomsten

De student:

- analyseert in welke mate de gegeven kantoorhuisvesting geschikt is voor de gebruiker (organisatie), waarbij rekening wordt gehouden met de organisatorische, technische, functionele, financiĆ«le, juridische en informatietechnologie aspecten die betrekking hebben op huisvesting. 
- Verzamelt, analyseert (SPSS) en rapporteert kwalitatieve (o.a. observatie) en kwantitatieve (big data) onderzoeksgegevens  in relatie tot het gebruik en de prestatie van de gerealiseerde huisvesting op basis van de specifieke informatiebehoefte en juiste (sensor)data
- Adviseert over welke informatie verzameld moet worden en met welke (technische) systemen om de organisatie van de juiste informatie te kunnen voorzien op basis waarvan de prestatie van de huisvesting kan worden geoptimaliseerd
- Stelt onder begeleiding een globaal exploitatie overzicht op, op basis van een methodische benadering, voor het beschouwde vastgoed object
- Onderzoekt de beleving en de feitelijke prestaties van facilitaire voorzieningen en mogelijkheden
- Adviseert hoe de facilitaire voorzieningen een positieve bijdrage kunnen leveren aan reductie van het energieverbruik, duurzame huisvesting en gezonde medewerkers
 

 

Inhoud

Per projectgroep wordt een eenvoudig bestaand gebouw geanalyseerd op geschiktheid voor haar gebruiker (organisatie). Informatie vergaard bij de opdrachten voor Space Management & Technology en voor Financial & Information Management komt samen in een analyse waarin de toegevoegde waarde van het gebouw voor haar gebruikers centraal staat. Het gaat daarbij in ieder geval om: ruimtegebruik; relaties tussen functies en ruimtes; functionaliteit; juridische aspecten (bijvoorbeeld eigendom en aansprakelijkheid) en financiĆ«le aspecten (met name kosten van bezit en van gebruik). Een Dashboard dat de prestaties van het gebouw op deze gebieden helder weergeeft vormt een belangrijke uitkomst van deze analyse. 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Future Environments