Vak: Laboratory 4 & Studio 4 credits: 20

Vakcode
VGVB21LBS4
Naam
Laboratory 4 & Studio 4
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
20
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
N.H. Karst
Werkvormen
 • Gastcollege
 • Individueel
 • Intervisie
 • Zelfstudie
Toetsen
 • Laboratory 4 & Studio 4 - Presentatie

Leeruitkomsten

C1. Creërend vermogen
De student kan authentiek beeldend werk maken, dat voortkomt uit onderzoek en waarin de artistieke visie zichtbaar wordt. Het beeldend werk creëert betekenis en vloeit voor uit de persoonlijke ambitie van de ontwerper.
 
C2. Vermogen tot kritische reflectie
De student kan eigen werk en werkwijze en die van anderen onderzoeken door het te beschouwen, te analyseren, te problematiseren, te positioneren en te beoordelen.
 
C3. Vermogen tot groei en vernieuwing
De student kan zijn eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de professie, het vakgebied, de cultuur en de maatschappij.
 
C4. Organiserend vermogen
De student kan een inspirerende en professionele werksituatie opzetten en in stand houden.
 
C5. Communicatief vermogen
De student kan zijn ideeën, concepten, werk, werkwijze en artistieke visie verwoorden voor professionals en publiek van binnen en buiten het vakgebied.
 
C6.Omgevingsgerichtheid
De student kan zich actief en kritisch verhouden tot de context waarin hij zich met zijn werk bevindt.
 
C7. Vermogen tot samenwerken
De student kan in een samenwerkingsverband zelfstandig en actief bijdragen aan de totstandkoming van een artistiek product of proces.

Inhoud

Het thema van deze onderwijseenheid is het samenkomen van de leerlijn Ontwerpen en Onderzoek en de leerlijn Ontwerpen en Techniek. De student past alle opgedane kennis toe voor het maken van een of meerdere ontwerp- en of onderzoekswerken. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:
 • Ontwerpmethodiek
 • Beeldgrammatica/Beeldanalyse
 • Onderzoekmethodiek
 •      Analoge en digitale technieken
 •      Maakprocessen
 •      Materiaalonderzoek
 •      Theorie