Opleiding

Toegekend diploma
Bachelor of Arts
Programmaduur
48 maanden
ECTS credits
240
Niveau eindkwalificatie
Bachelor
Vorm
Voltijd
Taal
Engels, Nederlands
School
  • Academie Minerva
Locaties
  • Groningen

Vormgeving, Major Time Based

Programmabeschrijving

Dit is een bachelor-diploma met een professionele oriëntatie. Het programma richt zich op nieuwsgierige studenten met talent en ambitie om experimenteel ontwerpers te worden met een 'open geest', die visuele antwoorden bieden op vragen uit verschillende specifieke contexten en die kunnen opereren in een interdisciplinaire en mondiale omgeving. Het programma heeft een generalistische focus en biedt studenten daarnaast de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de volgende gebieden:
  • Graphic & Interactive Design
  • Illustration & Animation
  • Spatial Design
  • Time Based Design
  • Product Design.
  • Studenten kunnen ook kiezen voor een combinatie van de bovengenoemde majors in de "Off Road Major".
De belangrijkste onderwerpen in het programma zijn alle aspecten van professioneel ontwerpen, beeldende kunst en theorie. Toegepast onderzoek en ondernemersgedrag vormen een integraal onderdeel van de cursussen die de hoofdonderwerpen behandelen.
 

Leeruitkomsten

Studenten in de opleiding Vormgeving verwerven de volgende competenties: 
 
Creërend vermogen
De student kan authentiek beeldend werk maken, dat voortkomt uit onderzoek en waarin de artistieke visie zichtbaar wordt. Het beeldend werk creëert betekenis en vloeit voor uit de persoonlijke ambitie van de ontwerper.
 
Vermogen tot kritische reflectie
De student kan eigen werk en werkwijze en die van anderen onderzoeken door het te beschouwen, te analyseren, te problematiseren, te positioneren en te beoordelen.
 
Vermogen tot groei en vernieuwing
De student kan zijn eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen en levert hierdoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de professie, het vakgebied, de cultuur en de maatschappij.
 
Organiserend vermogen
De student kan een inspirerende en professionele werksituatie opzetten en in stand houden.
 
Communicatief vermogen
De student kan zijn ideeën, concepten, werk, werkwijze en artistieke visie verwoorden voor professionals en publiek van binnen en buiten het vakgebied.
 
Omgevingsgerichtheid
De student kan zich actief en kritisch verhouden tot de context waarin hij zich met zijn werk bevindt.
 
Vermogen tot samenwerken
De student kan in een samenwerkingsverband zelfstandig en actief bijdragen aan de totstandkoming van een artistiek product of proces.

Programma

Vormgeving, Major Time Basedcredits

Jaar 2 50

Jaar 3 55

Jaar 4 60

Offcourses 15

keuze uit onderstaande vakken